Când sfârșitul lumii vine periodic – Sâmbătă, săptămâna lăsatului sec de carne

de | feb. 22, 2020

În ziua de sâmbătă din săptămâna lăsatului sec de carne se citește pericopa din Evanghelia după Luca, capitolul 21, versetele 8-9, 25-27, 33-36:

Zis-a Domnul: Vedeţi să nu fiţi amăgiţi, căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt, iar vremea s-a apropiat. Nu mergeţi după ei. Iar când veţi auzi de războaie şi de răzmeriţe, să nu vă înspăimântaţi; căci acestea trebuie să fie întâi, dar sfârşitul nu va fi curând. Şi vor fi semne în soare, în lună şi în stele, iar pe pământ, strâmtorare printre neamuri şi nedumerire din pricina vuietului mării şi al valurilor. Iar oamenii vor muri de frică şi de aşteptarea celor ce au să vină peste lume, căci puterile cerurilor se vor clătina. Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe nori cu putere şi cu slavă multă. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Luaţi aminte la voi înşivă, ca nu cumva să se îngreuieze inimile voastre de îmbuibare şi de beţie şi de grijile vieţii, şi ziua aceea să vină peste voi fără de veste; căci ca o cursă va veni peste toţi cei ce locuiesc pe faţa întregului pământ. Privegheaţi, dar, în toată vremea rugându-vă, ca să vă întăriţi să scăpaţi de toate acestea care au să vină şi să staţi înaintea Fiului Omului.

Meditația la evanghelia de astăzi este realizată de Pr. Marius Cristian Focșanu, de la Parohia Jucu Gară:

Meditație la Evanghelia zilei
Meditație la Evanghelia zilei
Când sfârșitul lumii vine periodic – Sâmbătă, săptămâna lăsatului sec de carne
Când sfârșitul lumii vine periodic – Sâmbătă, săptămâna lăsatului sec de carne
/
<a href="https://radiorenasterea.ro/author/mariuscristianfocsanu/" target="_self">Pr. Marius Cristian Focșanu</a>

Pr. Marius Cristian Focșanu

Preot paroh al Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Jucu de Mijloc; redactor-șef adjunct al cotidianului „Făclia” din Cluj-Napoca.

Mai multe

Rolul bunicilor în viața duhovnicească a nepoților (ep. 3)

Rolul bunicilor în viața duhovnicească a nepoților (ep. 3)

Părintele Gheorghe Calciu își amintește din vremea în care era deținut în temnițele comuniste: „În dimineaţa aceea de Paşti mă rugam lui Dumnezeu să nu vină gardianul acesta (să nu fie de rând în acea zi, căci era cumplit). El până nu bătea trei-patru inşi, aşa ca să...

Despre Părintele Iosif Vatopedinul

Despre Părintele Iosif Vatopedinul

Când Gheronda Iosif a ajuns să aibă el însuși obște, le spunea părinților spre folos duhovnicesc, următorul lucru: „La prima mea mănăstire, munceam cel puțin 16 ore pe zi. Și cu toate acestea, am citit cu atenție tot Vechiul Testament de 3 ori. Am citit cele 14...