Pr. Petru Ioan ILEA

MEDITAȚIE LA EVANGHELIA ZILEI

A judeca după înfăţişare (Miercuri, Săptămâna a IV-a după Paşti)

Evanghelia zilei: In 7, 14 – 30 La înjumătăţirea Praznicului s-a suit Iisus în templu şi a început să înveţe. Dar iudeii se mirau şi se întrebau: cum ştie Acesta carte, fără să fi învăţat? Atunci Iisus le-a răspuns şi a zis: învăţătura Mea nu este a Mea, ci a Celui...

Fraţii Domnului (Marţi. Săptămâna a IV-a după Paşti)

Evanghelia zilei: In 7, 1 – 13 În vremea aceea umbla Iisus prin Galileea, căci nu voia să umble prin Iudeia, deoarece iudeii căutau să-L omoare. Şi era aproape sărbătoarea iudeilor: Înfigerea corturilor. Deci au zis către Dânsul fraţii Lui: treci de aici şi du-Te în...

Împărtăşirea cu Hristos (Luni. Săptămâna a IV-a după Paşti)

Evanghelia zilei: In 6, 56 – 69 Zis-a Domnul către iudeii care crezuseră în El: cel care mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu rămâne în Mine şi Eu în el. Precum Tatăl cel viu M-a trimis pe Mine şi Eu viez pentru Tatăl, aşa şi cel care Mă mănâncă pe Mine va fi viu...

Porunca iubirii (Sâmbătă, Săptămâna a III-a după Paşti)

Evanghelia zilei: In 15, 17 – 16, 2 Zis-a Domnul ucenicilor Săi: aceasta vă poruncesc vouă: să vă iubiţi unul pe altul. Dacă vă urăşte pe voi lumea, gândiţi-vă că mai întâi M-a urât pe Mine. Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi pe al său; dar pentru că voi nu sunteţi...

Pâinea vieţii (Vineri, Săptămâna a III-a după Paşti)

Evanghelia zilei: In 6, 48 – 54 Zis-a Domnul către iudeii care crezuseră în El: Eu sunt pâinea vieţii. Părinţii voştri au mâncat mană în pustie, dar au murit. Pâinea care se pogoară din cer este aceea din care, dacă mănâncă cineva, nu mai moare. Eu sunt pâinea cea...

Duminica a 3-a după Paști (a Mironosițelor)

Ev. Marcu 15, 43-47; 16, 1-8 În vremea aceea a venit Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aștepta și el Împărăția lui Dumnezeu, și, îndrăznind, a intrat la Pilat și a cerut trupul lui lisus. Iar Pilat s-a mirat că Iisus a murit așa curând și, chemând pe sutaș,...

Mai multe