Categoria Psalmilor Didactico-Sapiențiali – Psalmul 118 (119)

de | iul. 20, 2023

Legea Domnului (Tora) este unul dintre subiectele centrale ale Psaltirii, în special al psalmului acesta. Psalmistul descrie, în cadrul acestei ode sapiențiale, două căi (cea a nelegiuiților și cea a drepților). În cazul categoriei din urmă cugetarea la Legea Domnului este factorul decisiv care îi diferențiază pe aceștia de cei păcătoși.

Cugetarea zi și noapte la Lege și în Lege (ebr. “betorat”) determină o asumare voită a Legământului divin care nu mai este perceput ca o realitate exterioară, ci un fapt intrinsec naturii umane. Meditarea neîncetată la Legea Domnului (ebr. “hagah”) ne dezvăluie cum credinciosul ajunge să pătrundă înțelesul arcan al Torei, el asemănându-se cu Iosua care păzea zi și noapte Cuvântul (Iosua 1, 8).

Psalmul acesta este, în originalul ebraic, un fel de acrostih – este un poem alfabetic (cuprinde, ca titlul al fiecărui paragraf, fiecare din cele 22 de litere ale alfabetului ebraic – avem deci 22 de strofe). O încercare de a găsi o desfășurare de ansamblu a gândirii a fost aceea de-a vedea modul în care lamentarea și petiția (versetele 17-24) fac loc la mai multă laudă și siguranță în partea de final (versetele 169-176). Un punct descendent al psalmului este descoperit în versetele 81-88, după care găsim o progresie evidentă în versetele 89-96.

Poemul acesta folosește 8 sinonime pentru Cuvântul lui Dumnezeu, arătând complexitatea stilistică și ingeniozitatea artistică a creației: torah (lege, învățătură); edoth (mărturisiri, declarații); piqqudim (hotărâri, cerințe); huqqim (statute, decrete); mițwot (poruncă); mișpat (judecată, hotărâre); dabar (cuvânt); imrah (promisiune, afirmație).

Psalmul 118 este inspirat, în ceea ce privește conținutul, din Cartea Deuteronom, iar în ceea ce privește caracterul interior și spiritual al Legii, înțeleasă ca o expresie a Legământului, din profeții Ieremia (31, 31-34) și Iezechiel (36, 25-27). Psalmul este alcătuit din 22 de strofe a câte 8 versete, însumând un total de 176 de versete, fiind astfel cel mai lung psalm din întreaga Psaltire.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Categoria Psalmilor Didactico-Sapiențiali – Psalmul 118 (119)
Loading
/

DISTRIBUIE

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/cvarga/" target="_self">Pr. Cătălin Varga</a>

Pr. Cătălin Varga

Cătălin Varga, Preot Paroh în municipiul Turda, Parohia Ortodoxă Oprișani I, județul Cluj: (Doctor în Teologie, disciplina Studiul Vechiului Testament, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca); (Doctorand în Litere, disciplina Filologie românească, Universitatea A.I. Cuza din Iași). Cărți științifice publicate: 1. Few New Testament Studies: An Orthodox Apology, Saarbrücken, 2016, 176 p. ; 2. Răscumpărare și Îndreptare. Scurte explicații exegetice la Apostolul Duminicilor de peste an, Sibiu, 2018, 403 p. ; 3. Omilii în timp de Război: Biserica Ortodoxă Română în timpul Primei Conflagrații Mondiale, Cluj-Napoca, 2018, 368 p.; 4. Structuri retorice și omiletice reflectate în unele scrieri ale Noului Testament; Cluj-Napoca, 2019, 424 p. ; 5. Drepturile omului în Vechiul Testament, Cluj-Napoca, 2021, 478 p. ; 6. Exegetical and Theological Biblical Studies, Chișinău, 2021, 214 p. ; 7. Studii de Traductologie și Teologie Biblică, Cluj-Napoca, 2021, 394 p. Volume de versuri publicate: 1. Epitalam. 2. Renașteri baptismale. 3. Psalmii celor 7 trepte. Autor a peste 75 de studii științifice. Membru al următoarelor Asociații și Centre Universitare: 1. Orthodox Center for the Advancement of Biblical Studies (SUA); 2. Asociaţia Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român – ASTRA (Gherla); 3. Uniunea Bibliștilor din România (Sibiu); 4. Asociația de Filologie și Hermeneutică Biblică din România (Iași).

Emisiuni recente

Duminica a III –a după Paști (A Mironosițelor) | Marcu 15, 43-47

Duminica a III –a după Paști (A Mironosițelor) | Marcu 15, 43-47

Duminica de astăzi, cunoscută drept a Mironosițelor sau a Miroforelor, poate fi considerată sărbătoarea femeii și feminității creștine. Virtuțile care reprezintă, prin excelență, femeile sunt: credincioșia, evlavia, delicatețea, discreția, pudoarea, buna-cuviință,...

Apostol Fapte 6, 1-7 – Alegerea celor șapte diaconi

Apostol Fapte 6, 1-7 – Alegerea celor șapte diaconi

Pericopa aceasta apostolică ne vorbește despre creșterea numărului credincioșilor din Biserica Ierusalimului, fapt ce duce la apariția unor nefericite conflicte între membrii ei. Văduvele creștine care proveneau dintre mediile păgâne, erau trecute cu vederea la...