Categoria Psalmilor Mesianici: Psalmul 34 (35)

de | iun. 23, 2022

Acest psalm este o combinație a trei lamentări ale lui David din cauza opoziției dușmanilor lui: rugăciunea pentru izbăvirea din mâna ucigătorilor (34, 1-6); lamentația pentru ura nejustificată (34, 11-18); cererea pentru înfăptuirea dreptății (34, 19-28). Fiecare lamentație conține un strigăt de eliberare din mâinile dușmanilor, care-l urau, pe profetul Domnului, fără vreun motiv întemeiat (probabil doar din invidie).

Ultima rugăciune a lui David (34, 27-28) a fost pentru puținii oameni cei sinceri, care doreau ca nevinovăția psalmistului să fie dovedită, și să aibă și ei ocazia să-L laude pe Domnul. Fiindcă era convins că dușmanii săi îl urăsc pe nedrept, David era convins că Yahweh îi va face dreptate, pentru ca el să poată să-L laude permanent pe Domnul.

În toată această țesătură profetică de rugăciuni împletite cu lamentații, dimensiunea hristologică a unor versete cheie este evidentă:

  1. Psalmul 34, 1-3 (răzbunarea Domnului și lupta Sa cu armura și pavăza) se interpretează în logica războiului nevăzut din Efeseni 6, 10-17 (lupta împotriva duhurilor răutății din văzduh).
  2. Psalmul 34, 11 (problema martorilor mincinoși) se reflectă fidel același duh perfid diavolesc în cugetele martorilor mincinoși ai acuzării din Procesul Domnului Iisus (Marcu 14, 57).
  3. Psalmul 34, 19-20 (intrigile vrăjmașilor lui David) reînsuflețite cu pathos în atitudinile arhiereilor, cărturarilor și fariseilor contemporani cu Iisus (Matei 22, 15-17; Ioan 11, 53).
Cartea Psalmilor - Exegeză și Teologie
Cartea Psalmilor - Exegeză și Teologie
Categoria Psalmilor Mesianici: Psalmul 34 (35)
Categoria Psalmilor Mesianici: Psalmul 34 (35)
/
<a href="https://radiorenasterea.ro/author/cvarga/" target="_self">Pr. Cătălin Varga</a>

Pr. Cătălin Varga

Cătălin Varga, Preot Paroh în municipiul Turda, Parohia Ortodoxă Oprișani I, județul Cluj: (Doctor în Teologie, disciplina Studiul Vechiului Testament, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca); (Doctorand în Litere, disciplina Filologie românească, Universitatea A.I. Cuza din Iași). Cărți științifice publicate: 1. Few New Testament Studies: An Orthodox Apology, Saarbrücken, 2016, 176 p. ; 2. Răscumpărare și Îndreptare. Scurte explicații exegetice la Apostolul Duminicilor de peste an, Sibiu, 2018, 403 p. ; 3. Omilii în timp de Război: Biserica Ortodoxă Română în timpul Primei Conflagrații Mondiale, Cluj-Napoca, 2018, 368 p.; 4. Structuri retorice și omiletice reflectate în unele scrieri ale Noului Testament; Cluj-Napoca, 2019, 424 p. ; 5. Drepturile omului în Vechiul Testament, Cluj-Napoca, 2021, 478 p. ; 6. Exegetical and Theological Biblical Studies, Chișinău, 2021, 214 p. ; 7. Studii de Traductologie și Teologie Biblică, Cluj-Napoca, 2021, 394 p. Volume de versuri publicate: 1. Epitalam. 2. Renașteri baptismale. 3. Psalmii celor 7 trepte. Autor a peste 75 de studii științifice. Membru al următoarelor Asociații și Centre Universitare: 1. Orthodox Center for the Advancement of Biblical Studies (SUA); 2. Asociaţia Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român – ASTRA (Gherla); 3. Uniunea Bibliștilor din România (Sibiu); 4. Asociația de Filologie și Hermeneutică Biblică din România (Iași).

Mai multe

Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 4)

Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 4)

Omul trebuie să-și simplifice viața atât în plan exterior, cât și în plan interior, altfel e destul de probabil că sufletul și casa sa vor deveni niște debarale unde va îngrămădi o mulțime de lucruri fără rost și unde nu va mai încăpea nimic altceva. Dacă ne...

Inima omului

Inima omului

După învățătura Sfinților Părinți, inima este centru duhovnicesc al tuturor darurilor Sfântului Duh și al tuturor faptelor bune, care își au sediul tot în inimă. Dacă punem străjer pe minte, adică gândul cel bun, el nu va lăsa să intre înăuntru păcatele celor cinci...

Categoria Psalmilor Mesianici: Psalmul 33 (34)

Categoria Psalmilor Mesianici: Psalmul 33 (34)

16Această cântare de laudă îi este atribuită lui David, care a compus-o atunci când a scăpat de Abimelec, prefăcându-se  nebun (1 Regi 21, 13-14). În Psalm este scris că David a chemat adunarea să-L laude pe Domnul pentru izbăvirea poporului. După ce a afirmat că...