Despre făptura cea nouă întru Hristos Iisus – Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci (Galateni 6, 11-18)

de | sept. 9, 2023

Sfântul Pavel vorbește și în alte locuri despre tema aceasta a făpturii celei noi (Romani 6, 12-13; 2Corinteni 4, 16; 5, 17; Efeseni 4, 13; 4, 22-24; Galateni 5, 19-21. 22-25; Coloseni 3, 5-9), în care transpar teme precum: răscumpărarea adusă de Hristos cere de la noi un efort mistic, ascetic; noua făptură este în deplină comuniune cu Domnul Hristos; dobândirea slavei cere asumarea suferinței pentru Evanghelie; noul mod de viață impune o permanentizare a stării de sfințenie întru înăbușirea pornirilor egocentriste; unitatea de credință și cunoașterea lui Iisus Hristos sunt realități indispensabile; roadele Sfântului Duh trebuie să înlocuiască faptele trupului sau lucrarea păcatului; noua viață în Hristos necesită o neîntreruptă vigilență, deoarece poftele trupului pot oricând ieși la suprafață, de aceea ele trebuie efectiv „puse spre moarte” etc.

Fericitul Teodoret al Cirului spune că apostolul folosește această expresie cu specială referire la momentul de după învierea din moartea păcatului, care se petrece la Botez, când omul se leapădă de creația cea veche și se îmbracă în omul cel nou, în “făptura cea nouă”. Deci vedem că practica galatenilor de-a se tăia împrejur, după ce odată au fost botezați întru numele Domnului Iisus, periclita însăși mântuirea lor, căci acest gest era ca o hulă împotriva Duhului Sfânt și ca o lepădare de credință. Făptura cea nouă, spune mitropolitul Nicolae Mladin, stă sub semnul luminii necreate a lui Hristos Cel Care luminează mintea și inima omului până în adâncurile ei, plăsmuind astfel creația cea nouă, care din acel moment nu-și mai aparține sieși, ci lui Hristos în întregime (Galateni 2, 20). Făptura cea nouă (gr. ho kainos antropos) intră în contrast evident cu „omul cel vechi” (gr. ho palaios antropos) care apare în Noul Testament de aproximativ 15 ori, dintre care de 6 ori în epistolele pauline (Romani 6, 6; Efeseni 4, 22; Coloseni 3, 9 etc). Făptura cea nouă este deci creștinul botezat și așezat într-o legătură intimă cu Învierea lui Hristos (Romani 6, 3-5), fiind convins că făptura sa cea veche a fost răstignită împreună cu Hristos, ca să moară pentru totdeauna păcatului.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Despre făptura cea nouă întru Hristos Iisus - Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci (Galateni 6, 11-18)
Loading
/

DISTRIBUIE

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/cvarga/" target="_self">Pr. Cătălin Varga</a>

Pr. Cătălin Varga

Cătălin Varga, Preot Paroh în municipiul Turda, Parohia Ortodoxă Oprișani I, județul Cluj: (Doctor în Teologie, disciplina Studiul Vechiului Testament, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca); (Doctorand în Litere, disciplina Filologie românească, Universitatea A.I. Cuza din Iași). Cărți științifice publicate: 1. Few New Testament Studies: An Orthodox Apology, Saarbrücken, 2016, 176 p. ; 2. Răscumpărare și Îndreptare. Scurte explicații exegetice la Apostolul Duminicilor de peste an, Sibiu, 2018, 403 p. ; 3. Omilii în timp de Război: Biserica Ortodoxă Română în timpul Primei Conflagrații Mondiale, Cluj-Napoca, 2018, 368 p.; 4. Structuri retorice și omiletice reflectate în unele scrieri ale Noului Testament; Cluj-Napoca, 2019, 424 p. ; 5. Drepturile omului în Vechiul Testament, Cluj-Napoca, 2021, 478 p. ; 6. Exegetical and Theological Biblical Studies, Chișinău, 2021, 214 p. ; 7. Studii de Traductologie și Teologie Biblică, Cluj-Napoca, 2021, 394 p. Volume de versuri publicate: 1. Epitalam. 2. Renașteri baptismale. 3. Psalmii celor 7 trepte. Autor a peste 75 de studii științifice. Membru al următoarelor Asociații și Centre Universitare: 1. Orthodox Center for the Advancement of Biblical Studies (SUA); 2. Asociaţia Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român – ASTRA (Gherla); 3. Uniunea Bibliștilor din România (Sibiu); 4. Asociația de Filologie și Hermeneutică Biblică din România (Iași).

Emisiuni recente

Duminica a III –a după Paști (A Mironosițelor) | Marcu 15, 43-47

Duminica a III –a după Paști (A Mironosițelor) | Marcu 15, 43-47

Duminica de astăzi, cunoscută drept a Mironosițelor sau a Miroforelor, poate fi considerată sărbătoarea femeii și feminității creștine. Virtuțile care reprezintă, prin excelență, femeile sunt: credincioșia, evlavia, delicatețea, discreția, pudoarea, buna-cuviință,...

Apostol Fapte 6, 1-7 – Alegerea celor șapte diaconi

Apostol Fapte 6, 1-7 – Alegerea celor șapte diaconi

Pericopa aceasta apostolică ne vorbește despre creșterea numărului credincioșilor din Biserica Ierusalimului, fapt ce duce la apariția unor nefericite conflicte între membrii ei. Văduvele creștine care proveneau dintre mediile păgâne, erau trecute cu vederea la...

Omul – între bine și rău

Omul – între bine și rău

În cadrul emisiunii de astăzi vom vorbi despre bine și rău. Omul este luptat prin diferite ispite, ispitele de-a stânga, așa cum le numesc Sfinții Părinți: de poftele cele rele și, implicit, de diavol. În cartea Vechiului Testament găsim scris că Dumnezeu, la un...