Hristos în Liban. De la Moise la palestinieni

Virgil Gheorghiu, Hristos în Liban. De la Moise la palestinieni, traducere din limba franceză de Valentin Vesa, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, 181 p.

Asistăm neputincioși de câţiva ani la exodul masiv al creștinilor din Orientul Mijlociu spre ţările Europei în dorinţa și speranţa de a scăpa de suferinţa grea și încercările mucenicești la care sunt supuși de diferite mișcări, frăţii și organizaţii musulmane radicale care și-au propus instaurarea unor regimuri politice (teocratice) exclusiv musulmane în state precum Iraqul, Iranul, Afghanistanul, Egiptul sau Siria. Știrile care ne vorbesc despre uciderea sau distrugerea unor comunităţi creștine antice au devenit, din nefericire, o constantă în ultima vreme. Cu tristeţe trebuie să recunoaștem că din punct de vedere politic, cu excepţia unor apeluri la pace și luări de poziţie ale unor parlamentari europeni, statele lumii civilizate din spaţiul european și nord-american nu au prea făcut nimic concret pentru a stopa eradicarea creștinismului din aceste ţări. Din păcate chiar și sursele care ne stau la îndemână pentru a ne informa și a cunoaște mai bine, mai detaliat sau în profunzime situaţia din aceste zone de conflict sunt aproape exclusiv reprezentate de canalele de știri ale mass-mediei occidentale. Astfel, apariţia și existenţa unei cărţi a cărei lectură captivantă descrie în amănunt situaţia de criză și de prigoană a creștinilor dintr-o ţară a Orientului Mijlociu este o adevărată „mană cerească”, respectiv bibliografie obligatorie pentru cei interesaţi de trecutul, de prezentul și de soarta viitoare a confraţilor creștini din acest spaţiu geopolitic nu foarte îndepărtat, ori volumul de faţă este o asemenea carte îmbrăcată într-o haină literară fermecătoare, care nu și-a pierdut savoarea prin traducerea românească, ci din contră denotă un limbaj românesc îngrijit și fluent, care-i face cinste traducătorului, în care descoperim un bun cunoscător al limbii române.

Autorul, pr. Constantin Virgil Gheorghiu (1916-1992), poet, jurnalist și romancier, stabilit în 1948 în Franţa, este cunoscut la nivel mondial prin romanul de succes ora 25, publicat în 1950 și ecranizat de cinematografia americană prin rolul principal jucat de Anthony Quinn în 1967. Pr. Gheorghiu a scris un număr de aproximativ 40 de cărţi în limba franceză, 19 fiind traduse până în prezent în românește. Atât prin scrierile autobiografice, cât și prin volumul de faţă autorul dovedește că a fost în chip cert un martor al secolului XX. „Hristos în Liban” este un „imn închinat suferinţei și sacrificiului” creștinilor maroniţi din Liban fiind un instrument bibliografic unic care ilustrează într-o manieră remarcabilă istoria crucificată și jertfelnică a maroniţilor, un ostrov creștin într-o mare musulmană. Geneza cărţii a fost reprezentată de un sejur de opt luni, petrecut de autor în 1979, în timpul războiului civil libanez (1975-1990), într-o mănăstire din apropierea Beirutului. Plecând de la experienţa personală dobândită în imediata apropiere a iureșului bombelor și atacurilor armate ale musulmanilor palestinieni îndreptate împotriva creștinilor libanezi, Virgil Gheorghiu a ţesut cu măiestrie o carte care descrie martiriul maroniţilor de-a lungul veacurilor. Pornind de la o introspecţie istorico-biblică a poporului maronit și a Libanului încă din vremea lui Moise, autorul restituie, pe baza unui material bibliografic variat extras din Sfânta Scriptură, din colecţii documentare, din istoriografie și din memorialistică, parcursul istoric al unui popor creștin aflat în stare de jertfă cu perspectiva spre înviere încă de la încreștinarea sa. „Hristos în Liban” este o parte a comunităţii ucenicilor lui Hristos din Orientul Mijlociu, iar dacă astăzi creștinii din Liban se bucură de pace, cei din ţările învecinate sau mai depărtate sunt în suferinţă și stare de răstignire. De aceea, constatarea dramatică a pr. Gheorghiu de acum o jumătate de veac rămâne actuală și ar trebui să devină pentru noi și pentru toate forurile competente mobilizatoare: „fiecare creștin, acolo, are o soră, un frate, un văr, un copil sau un tată care a murit apărându-și credinţa și libertatea. Ei sunt ca un trandafi r între spini, iar dacă nu li se va întinde o mână de ajutor imediat, mâine toţi vor fi nimiciţi”.

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/mirceabrudan/" target="_self">Dr. Mircea Gheorghe Abrudan</a>

Dr. Mircea Gheorghe Abrudan

Cercetător științific III dr. la Institutul de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române din Cluj-Napoca.
Mai multe din Cărți vechi și noi
Valentin Vesa, Cunoașterea lui Dumnezeu la Sfântul Isaac Sirul

Valentin Vesa, Cunoașterea lui Dumnezeu la Sfântul Isaac Sirul

În anul 2013, cercetările dedicate Sfântului Isaac Sirul din spațiul românesc erau îmbogățite de o valoroasă lucrare, odată cu publicarea volumului intitulat: Cunoașterea lui Dumnezeu la Sfântul Isaac Sirul, de către tânărul doctor în teologie, pe atunci, Valentin...