Valentin Vesa, Cunoașterea lui Dumnezeu la Sfântul Isaac Sirul

În anul 2013, cercetările dedicate Sfântului Isaac Sirul din spațiul românesc erau îmbogățite de o valoroasă lucrare, odată cu publicarea volumului intitulat: Cunoașterea lui Dumnezeu la Sfântul Isaac Sirul, de către tânărul doctor în teologie, pe atunci, Valentin Vesa. Între timp, cel devenit părintele, iar ulterior Preasfințitul Benedict, a oferit cititorilor și alte texte valoroase, menite să creeze punți de legătură între spiritualități și să arate valoarea teologiei Ortodoxe în înțelegerea vieții mistice și a relevanței ei soteriologice.

Autorul însuși s-a pregătit în instituții universitare de prestigiu din Elveția și Italia, dar și din țară, înainte de a oferi spațiului teologic ampla sinteză dedicată unui părinte atât de important, exponențial pentru o latură deosebit de poetică a teologiei, anume Sfântul Isaac. Segmentată pe patru capitole mari, și acompaniată de o amplă listă bibliografică (p. 350-371) și o anexă (p. 315-349), lucrarea beneficiază de cuvântul înainte al Părintelui Arhiepiscop și Mitropolit Andrei al Clujului (p. 11-12). Dânsul subliniază cu privire la conținutul textului, faptul că:

„Lecturând această lucrare, aflăm mult mai multe lucruri legate de viața duhovnicească și de preocupările teologice ale Sfântului Isaac Sirul. Lucrarea umple un gol din literatura noastră teologică pentru că, în afară de Cuvintele duhovniești, traduse de Părintele Dumitru Stăniloae și de Cuvintele către singuratici,volumele II și III, traduse de Părintele Ioan I. Ică jr., bibliografia pe această temă lipsește aproape cu desăvârșire”. (p. 11).

Ampla introducere (p. 13-40) a autorului, vine apoi să vorbească despre necesitatea unui astfel de demers, să prezinte aspecte de natură metodologică, să îl plaseze pe cel investigat în contextul mai amplu al teologiei patristice și al celei a spiritualității și să vorbească despre actualitatea mesajului transmis de el. Cu acribia specifică teologului școlit în Occident, părintele Benedict sublinia atunci, rezumând câteva chestiuni de natură metodologică următoarele:

„În contextul celor afirmate mai sus, ne vom construi cercetarea pe două axe. Prima dintre acestea, preponderent obiectivă (cunoaștere de sus în jos), dedicată evoluției calitative a cunoașterii divine pe schema celor trei momente fundamentale din Iconomia divină (creație, răscumpărare și viața de după moarte) și relația dintre dreptate și iubire, ca atribute fundamentale ale lui Dumnezeu, vis-a-vis de creație, în toate aceste trei etape. Pe linia istoriei pedagocice, specific teodoriană, metoda folosită este cea deductivă (aristotelică), fără să lipsească însă și cea inductivă”. (p. 23).

Cel dintâi capitol vine apoi să-l prezinte pe Sfântul Isaac Sirul în calitatea sa de autor mistic siro-oriental (p. 41-82). După ce trece în revistă principalele aspecte ce-i definesc profilul bio-bibliografic (p. 41-52), părintele se oprește asupra lumii religioase în care a trăit (p. 53-62) și prezintă chipurile cele mai reprezentative care au exercitat o influență asupra lui, respectiv Evagrie Ponticul, Teodor de Mopsuestia, Ioan de Apamea și Sfântul Macarie Egipteanul. Apoi, vorbește despre teologia experiențială a lui și rolul ecumenic jucat de aceasta (p. 63-82), evidențiind aspecte ce țin cu precădere de receptarea lui postumă.

Cea de-a doua subunitate tematică (p. 83-126) vine să treacă în revistă aspectele antropologice cu valoare fundamentală, ce pot fi regăsite în operele Sfântului Isaac. E completată apoi de către cea următoare (p. 127-250), care-și propune ca, prin intermediul unui amplu expozeu, să vorbească despre cunoașterea lui Dumnezeu în viața duhovnicească și să aducă în atenție particularitățile regăsite în gândirea celui investigat, cu privire la acest subiect. Cel din urmă capitol (p. 251-298) completează tabloul antropologico-teandric al întregii investigații, vorbind despre modul în care cunoașterea Divinului se poate repercuta asupra eshatologiei și a vieții viitoare. Preasfințitul Părinte Benedict Vesa vorbește aici despre aspecte precum eshatologia și modul în care aceasta oferă posibilitatea teologhisirii despre viața viitoare (p. 254-261), moarte, ca sabat și judecată (p. 263-265), Împărăția lui Dumnezeu (p. 266-267), iubirea, bunătatea și mila Lui (p. 275-277), dar și alte elemente cu valoare fundamentală ale teologiei isachiene, oferind astfel o adevărată panoplie ce are în centru modul în care înțelege acesta cunoașterea lui Dumnezeu în relație cu experiența mistică.

Bazată pe o vastă bibliografie, provenind cu precădere din alte spații culturale și confesionale, ce este însă trecută prin filtrul gândirii unui teolog profund ancorat în realitățile Ortodoxiei și bun cunoscător al elementelor ei fundamentale, lucrarea Cunoașterea lui Dumnezeu la Sfântul Isaac Sirul se constituie într-o frumoasă și valoroasă contribuție teologică, ce vine să arate modul în care teologia răsăriteană permite, pe baza moștenirii liturgico-patristice, înțelegerea în profunzime a gândirii unor oameni ce au produs idei teologice de o complexitate aparte. În același timp, ea îl restituie Ortodoxiei românești pe părintele Isaac Sirul, a cărui traducere începuse în acele momente, oferind o cheie de lectură validă și stârnind apetitul cititorului spre a-și dori să pătrundă mai adânc în comorile teologiei siriace, ce-și are exotismul, originalitatea și frumusețea ei și nu se lasă  întotdeauna decriptată cu ușurință.

Radio Renasterea
Radio Renasterea
Valentin Vesa, Cunoașterea lui Dumnezeu la Sfântul Isaac Sirul
Loading
/
<a href="https://radiorenasterea.ro/author/maxim-morariu/" target="_self">Protos. Maxim Morariu</a>

Protos. Maxim Morariu

Doctor în teologie al Faculății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca (Summa cum laude) și doctor în științe sociale al Universității Pontificale Angelicum din Roma (Summa cum laude). A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă clujeană (ca şef de promoţie) și un masterat în ,,Consiliere Pastorală şi Asistență Psihosocială”, în cadrul facultăţii menţionate, Facultatea de Istorie și Filosofie, nivel licență (2014), și masteratul în ,,Istoria Europei de Sud-est” (2016), Institutul Ecumenic de la Bossey (Universitatea din Geneva, 2018), și a studiat la Universitățile din Kosice, Graz, Belgrad, precum și la Universitatea Pontificală Angelicum din Roma, Italia. A publicat, editat, coordonat sau tradus nu mai puțin de 32 de volume și peste 300 de studii și articole de specialitate în țară și străinătate. Este membru editorial a 8 reviste de specialitate (2 indexate Web of Science), membru fondator și redactor-șef al Revistei Astra Salvensis, recunoscută la nivel internațional, secretar științific al Despărțământului „Vasile Moga” al ASTREI Sebeș și al Centrului de Studii „Ioan Lupaș” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și cercetător asociat al Universității din Pretoria (Africa de Sud). Ca om de radio realizează emisiuni și rubrici pentru Radio Renașterea (Cluj-Napoca), Radio Trinitas (București) și Radio Someș (Bistrița) și colaborează cu portalul doxologia.ro. Începând cu anul 2022 este de asemenea eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Saint-Hubert, Quebec (Canada).
Mai multe din Cărți vechi și noi
Pr. Spyridon Bailey, Călătorie în Muntele Athos

Pr. Spyridon Bailey, Călătorie în Muntele Athos

Pr. Spyridon Bailey, Călătorie în Muntele Athos, traducere monahia Xenia Hurmuzache, Editura Crimca, Suceava, 2023, 267 p. Despre Muntele Athos sau Sfântul Munte, cum este numit cel mai adesea în limbajul nostru curent, există în limba română o literatură...

Frumuseţea vieţuirii întru Biserică

Frumuseţea vieţuirii întru Biserică

În cadrul evenimentelor dedicate Înaltpreasfințitului Mitropolit Andrei, la împlinirea a 75 de ani, remarcăm apariția volumului „Liturghie și cultură. Perspective la timpul prezent”, îngrijit de Preasfințitul Benedict Bistrițeanul și apărut la Editura Renașterea. În...

Ciprian Vidican, Jurnal biblic

Ciprian Vidican, Jurnal biblic

Ciprian Vidican, Jurnal biblic, Ed. Limes, Florești, 2018. Jurnalul biblic al lui Ciprian Vidican1 se deschide în anul 2001, când autorul avea 23 de ani, cu o afirmaţie cu aer definitiv: „Am numărat azi-dimineaţă spiritele pe care le admir cu adevărat din istoria...

„Ortodoxia în Occident. 10 convertiri” O carte care luminează

„Ortodoxia în Occident. 10 convertiri” O carte care luminează

Tot mai mult şi tot mai des auzim sau întâlnim în spaţiul public sau privat – în ţară şi în afara ei – români care încă au reţineri sau chiar o anumită jenă în a-şi afirma apartenenţa naţională. Dacă-ţi exprimi nedumerirea are pregătit sacul cu „argumente”. Desigur că...

Hristos în Liban. De la Moise la palestinieni

Hristos în Liban. De la Moise la palestinieni

Virgil Gheorghiu, Hristos în Liban. De la Moise la palestinieni, traducere din limba franceză de Valentin Vesa, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, 181 p. Asistăm neputincioși de câţiva ani la exodul masiv al creștinilor din Orientul Mijlociu spre ţările Europei în...

Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Facerea Omului. Omilii despre Rai

Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Facerea Omului. Omilii despre Rai

Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Facerea Omului. Omilii despre Rai, traducere din limba greacă de Ierom. Lavrentie Carp, Referent științific prof. dr. Mihaela Paraschiv, Doxologia, Iași, 2010, 100 pp. Am fost obișnuiți ca traducerile din Sfinții Părinți să fie...