Zicea avva Dula, ucenicul lui avva Visarion: călătorind noi odată pe țărmurile mării, am însetat. Și am zis lui avva Visarion :

  • Avvo, foarte îmi este sete.

Și făcând rugăciune bătrânul, mi-a zis :

  • Bea din mare.

Și s-a îndulcit apa și am băut, dar eu am luat și în vas, nu cumva mai încolo să-mi fie sete. Și văzând bătrânul, mi-a zis:

  • Pentru ce ai luat în vas?

I-am zis lui:

– Iartă-mă, ca nu cumva mai încolo să însetez.

Și a zis bătrânul:

  • Dumnezeu aici și pretutindenea Dumnezeu.