Moment aniversar solemn pentru Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, la 16 ani de la întronizare

de | sept. 30, 2023

Preafericitul Părinte Daniel, al șaselea Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, a împlinit, în data de 30 septembrie 2023, 16 ani de la întronizarea în scaunul patriarhal. Acest moment a fost celebrat solemn la Catedrala Patriarhală din București, acolo unde Preafericirea Sa a participat, alături de membrii Sfântului Sinod, preoți, consilieri patriarhali și eparhiali și reprezentanți ai autorităților de stat, la slujba de Te Deum săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, ca mulțumire adusă Preasfintei Treimi pentru binefacerile și împlinirile din viața Bisericii Ortodoxe Române și a Patriarhului României. Ulterior, la Palatul Patriarhiei a avut loc un moment festiv.

La momentul aniversar au participat și ierarhii Eparhiei Clujului: Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Evenimentul aniversar a debutat în dimineața zilei de sâmbătă, la Catedrala Patriarhală din București, prin săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai lăcașului de închinare. În cadrul slujbei a fost rostită o rugăciune de mulțumire pentru binefacerile revărsate asupra Întâistătătorului Bisericii noastre.

În continuare, ierarhul a săvârșit o slujbă de mulțumire cu prilejul sărbătoririi a 16 ani de la întronizarea Patriarhului României, fiind prezenți ierarhi membri ai Sfântului Sinod, consilieri din cadrul Administrației Patriarhale și Administrației eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor, precum și reprezentanți ai autorităților centrale și locale.

La finalul slujbei de Te Deum, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, a rostit un cuvânt de felicitare în care a evidențiat rodnica activitate și numeroasele realizări ale Preafericitului Părinte Daniel în cei 16 ani de bogată slujire patriarhală. În încheierea cuvântului său omagial, ierarhul i‑a oferit Întâistătătorului Bisericii noastre, din partea Sfântului Sinod, icoana Marelui Arhiereu Iisus Hristos, precum și un frumos coș cu flori.

La rândul său, Patriarhul României a rostit un cuvânt de mulțumire și recunoștință:

„Mulțumim lui Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra Bisericii Ortodoxe Române, asupra slujitorilor ei și asupra întregului popor dreptcredincios. Realizările de până acum sunt rezultatul conlucrării bazate pe coresponsabilitate în Biserica Ortodoxă Română. În acest sens, trebuie să amintim și faptul că, în lucrarea noastră pentru popor, am fost adesea ajutați de autoritățile de stat centrale și locale, mai ales în construirea și restaurarea de biserici și monumente istorice, dar și în lucrarea socială. De aceea, mulțumim lui Dumnezeu și celor prin care Dumnezeu a lucrat și lucrează în Biserica Sa. Mâinile iubirii milostive a lui Hristos sunt mâinile celor care au în inimi această iubire și care o prelungesc prin fapte concrete, ajutându‑i pe semenii lor. În mod deosebit, mulțumim Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit onorific Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, care a reamintit activitatea Bisericii noastre în diaspora română și în țările de lângă graniță, unde sunt numeroși români. Această lucrare este una a Sfântului Sinod în întregimea sa, dar mai ales a ierarhilor, preoților și credincioșilor mireni din diaspora română. Ascultând enumerarea acestor activități, ne‑am gândit că este vorba de răspunsul nostru la o realitate nemaiîntâlnită până acum în istoria poporului român: peste șase milioane de români au plecat în ultimii 15‑20 de ani în afară. Această situație fără precedent este o provocare negativă, deși uneori au fost și avantaje ale acestor experiențe ale românilor, mai ales pentru cei care au studiat în străinătate. Dar faptul că acum românii lucrează pentru străini, iar noi aducem străini în România pentru a lucra pe șantierele noastre, pare ceva nefiresc. De aceea, noi dorim sănătate și mântuire tuturor românilor din diasporă, dar dorim ca măcar o parte din ei să se întoarcă în țară și să lucreze aici pentru poporul român. Avem vocația de a păstra identitatea de credință și de cultură românească. De aceea, considerăm că lucrarea aceasta contează foarte mult în familiile ortodoxe românești din diaspora. Avem convingerea că, împreună cu sprijinul pe care îl oferă statul pentru comunitățile ortodoxe românești din străinătate, vom contribui mai mult la întărirea identității românești și la cooperarea dintre români. Înaltpreasfințitul Părinte Nifon ne‑a oferit ocazia să ne reamintim de faptul că românii din afara granițelor țării sunt adesea și exemple de solidaritate, ei trimițând în țară o mare parte din banii câștigați cu greu acolo. De asemenea, unele parohii ortodoxe românești din diasporă ajută lunar copii din parohii sărace din România. De aceea, trebuie să avem un respect deosebit pentru românii de pretutindeni. Îi pomenim în rugăciunile noastre ca și cum ar fi alături de noi”.

Eveniment festiv la ceas aniversar în Sala „Europa Christiana”

În Sala „Europa Christiana” din Palatul Patriarhiei a avut loc sâmbătă, 30 septembrie 2023, un moment festiv dedicat împlinirii a 16 ani de la întronizarea Preafericitului Părinte Daniel ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. În timpul evenimentului moderat de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, au fost prezentate mesajele de felicitare din partea reprezentanților autorităților de stat centrale și locale, precum și a altor instituţii publice.

La momentul aniversar au participat ierarhi membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și ai Permanenței Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, profesori de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, protoiereii din cadrul eparhiei și alți invitați, care au audiat mesajele de felicitare adresate Preafericirii Sale la împlinirea a 16 ani de patriarhat, din partea reprezentanților instituțiilor statului.

Primul mesaj a fost transmis de Sergiu Nistor, consilier prezidențial, care a citit mesajul președintelui României, Klaus Werner Iohannis. „La împlinirea a 16 ani de la întronizarea Preafericirii Voastre ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române vă transmit calde felicitări și urări de pace, viață îndelungată și rodnicie spirituală în mijlocul clerului și al credincioșilor pe care îi păstoriți. În toți anii ați inițiat și ați dus la îndeplinire proiecte majore pentru Biserica Ortodoxă Română, pentru românii ortodocși din țară și din diasporă, al căror impact benefic s‑a făcut simțit și în societatea românească, în ansamblul său. La aniversarea Întâistătătorului său, Biserica Ortodoxă Română își celebrează angajamentul și realizările în statornicirea valorilor creștine în societate, în ajutorarea semenilor, în cultivarea carității și a bunei conviețuiri pentru împlinirea binelui comun”, a transmis în mesajul său președintele României.

Următorul mesaj a fost transmis de Nicolae‑Ionel Ciucă, președintele Senatului României. „Cu înțelepciune ați menținut Biserica Ortodoxă Română alături de români, ați răspuns într‑o manieră echilibrată multiplelor provocări prin care a trecut România în ultimii ani și ați crescut puternic implicarea Bisericii în societate prin activități pastoral‑misionare și filantropice. (…) Întronizarea Preafericirii Voastre a venit la scurtă vreme după aderarea României la Uniunea Europeană. Perioada de slujire de până acum coincide cu o perioadă de transformări importante pentru români și de extraordinară modernizare pentru țară. Tocmai într‑o astfel de perioadă de schimbări accelerate este nevoie de repere solide ale tradiției și identității noastre culturale, iar Biserica Ortodoxă, sub conducerea Preafericirii Voastre, a constituit un reper major indispensabil pentru români”.

Un mesaj de felicitare a fost transmis și de Alfred‑Robert Simonis, președintele Camerei Deputaților, citit în fața invitaților de Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul: „Cu putere să vi se lumineze calea pentru împlinirea tuturor mărețelor proiecte pe care le‑ați inițiat întru ajutorarea sufletească, întru menținerea identității, a unității și a valorilor morale ale neamului românesc. Bucurie să Vă dea Dumnezeu, întru mulți ani buni, fericiți și sănătoși”.

Totodată, și premierul României, Marcel Ciolacu, a transmis un mesaj, care a fost prezentat de Ciprian Olinici, secretar de stat pentru Culte: „Vă felicit, Preafericirea Voastră, pentru modul în care ați armonizat în acești 16 ani misiunea spirituală a Bisericii Ortodoxe Române în contextul schimbărilor socio‑economice profunde petrecute în țara noastră, dar și pentru modul în care sub conducerea Preafericirii Voastre Biserica Ortodoxă Română și‑a consolidat relațiile firești cu statul, dezvoltând un parteneriat real, care a contribuit semnificativ la binele societății noastre. (…) Vă felicit, Preafericirea Voastră, pentru angajamentul și perseverența cu care ați coordonat lucrările la Catedrala Națională, un omagiu adus memoriei eroilor români care au făcut posibile îndeplinirea marilor idealuri naționale ale independenței și unirii. Prin acest monument simbol, românii au șansa de a cunoaște mai bine istoria, identitatea și valorile care ne unesc”.

Mesaje au mai fost adresate și de: Marian Enache, președintele Curții Constituționale a României; Mihai Busuioc, președintele Curții de Conturi a României; Nicușor Dan, primarul general al Capitalei; prof. dr. Marian Preda, rectorul Universității din București, mesaj citit de prof. dr. Magdalena Iordache Platis, prorector al acestei instituții de învățământ universitar.

„Vom construi împreună multă speranță”

La rândul său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le‑a mulțumit tuturor celor care au transmis mesaje de felicitare, de încurajare și de apreciere, evidențiind necesitatea unirii eforturilor pentru bunăstarea spirituală și materială a poporului român. „În vremea aceasta, în România și în alte țări, nici o instituție, fie religioasă, fie civilă, nu poate rezolva toate problemele, ci doar cooperarea coresponsabilă și cu un pronunțat caracter de solidaritate poate rezolva majoritatea problemelor. De aceea, noi simțim o încurajare din partea diferitelor instituții care s‑au exprimat aici, și aceasta pentru un scop comun, și anume bunăstarea spirituală și materială a poporului român, existența sa luminoasă și plină de speranță. Ideea principală este că vom construi împreună multă speranță, vom da mult curaj atunci când împreună, instituțiile, fiecare cu specificul său, fără suprapunere și fără confuzie, vor lucra în prezent ca și când ar face o faptă bună pentru eternitate. (…) Persoana umană nu este doar o ființă biologică până la mormânt, ci are o valoare unică irepetabilă, eternă. De aceea, investiția în educație este pe termen scurt, pe termen mediu și pe termen etern, pentru că cei care au fost buni la suflet și au cultivat iubirea milostivă vor trăi veșnic în iubirea milostivă a lui Dumnezeu, și aceasta se vede mai ales în educația din familiile creștine care au dat unul, doi, trei sau șapte sfinți în calendar. Aceasta este investiția pentru veșnicie a educației”, a precizat Preafericirea Sa.

Din partea colaboratorilor din Administrația Patriarhală și din Consiliul eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, Întâistătătorul Bisericii noastre a primit un coș cu flori.

Mai multe fotografii AICI

Sursă text: Diac. Andrei Butu și Emilian Apostolescu / Ziarul Lumina și Sorin Ionițe / Basilica.ro

Foto credit: Mihnea Păduraru și Luigi Ivanciu / Ziarul Lumina și Raluca-Emanuela Ene / Basilica.ro

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Noaptea Muzeelor 2024 la Muzeul Mitropoliei Clujului

Noaptea Muzeelor 2024 la Muzeul Mitropoliei Clujului

A fost o nouă Noapte a Muzeelor memorabilă pentru instituția noastră, a douăzecea pe plan european și național și a zecea de când, într-un număr atât de mare, ne treceți pragul. Și în seara zilei de 18 mai 2024, peste 900 de vizitatori au dorit să descopere un spațiu...