„O suspinare poate fi o rugăciune!”

de | mart. 17, 2023

„În viața de mănăstire mi-am aprins sufletul de bucurie”

— Ce fapte bune se cuvine să facă un călugăr ca să dobândească din belşug nădejdea mântuirii?

— „Să ştii să aduci pe Duhul Sfânt în tine”, spune sfântul Serafim de Sarov. Nu atât faptele noastre bune ne pot mântui sufletele, cât harul şi mila lui Dumnezeu care ni se dau de sus pentru curăţirea sufletului nostru de tot păcatul şi mai ales de ură faţă de aproapele nostru. Să-L iubeşti din inimă pe Dumnezeu şi să iubeşti pe toţi oamenii, neapărat. Iată condiţia unică şi cea dintâi a mântuirii noastre. Să nu-1 vorbeşti de rău, în tine, pe fratele tău şi mai ales în afară de tine. Rămânând în această bucurie şi mireasmă a iubirii totale, nici celelalte fapte cu chip frumos nu rămân neîmplinite în noi, cu darul lui Hristos. Despre aceasta ne va întreba Mântuitorul mai întâi şi la judecata cea din urmă: „De ce n-ai iubit, dacă ai purtat numele Meu în îndoiala vieţii tale? De ce ai speculat iubirea altora, acoperindu-ţi păcatele tale şi de ce ai dispreţuit pe cel neînsemnat, sărac, sau suferind, când Eu, însângerat, scuipat şi bătut în cuie. am zis: „poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiţi unul pe altul”? De ce v-aţi întors faţa de la fratele vostru şi nu l-aţi miluit, ca să-1 scăpaţi de ruşinea de a sta cu mâna întinsă?”. (…)

— Ce rugăciuni recomandaţi călugărilor şi mirenilor?

— Pe lângă cele din biserică, la care trebuie să participăm cât mai regulat, mă gândesc mai mult la ceva permanent. Nu atât la înşiruiri de cuvinte, cât mai ales la a te menţine într-o stare de simţire interioară, de vibrare a sufletului tău. O clipă poate să fie un timp şi o suspinare poate fi o rugăciune! Avem poruncă de la Sfântul Apostol Pavel să ne rugăm neîncetat. Cu mintea, cu limba, cu inima, cu suspinul sufletului, cum putem, numai să ne rugăm mereu. Atunci va fugi şi răceala inimii, şi răspândirea gândurilor, şi descurajarea care urmează în aceste clipe, că darul Duhului Sfânt nu ne lasă sărmani, dacă stăruim, dacă iubim şi ne smerim. Iar dintre rugăciunile tradiţionale, eu recomand fiilor mei sufleteşti mai ales Paraclisul Maicii Domnului, Canonul de umilinţăAcatistul Mântuitorului, psalmii şi rugăciunea lui Iisus. Apoi, metanii şi închinăciuni după putere, puţină milostenie și multă inimă bună, căci numai iubirea dă căldură şi aripi rugăciunii curate.

(Ieromonah Ioanichie Bălan, Convorbiri duhovniceștiEpiscopia Romanului și Hușilor, 1984, pp. 444, 447-448)

doxologia.ro

DISTRIBUIE

Emisiuni recente

Taina nunții și familia creștină

Taina nunții și familia creștină

În aceasă emisiune ne referim la un subiect relevant și important pentru majoritatea credincioșilor ortodocși. Legătura dintre un bărbat și o femeie nu face doar obiectul legislației civile ci mai ales al rânduielilor bisericești. Oamenii credincioși se cunună la stat...

Pomenirea morților

Pomenirea morților

Întrucât ne aflăm deja în orizontul liturgic al Sâmbetei Rusaliilor, am considerat potrivit să ne amintim că această sâmbătă este dedicată, în mod deosebit, pomenirii celor care au adormit întru nădejdea învierii și a vieții celei veșnice. Dacă vom fi atenți la...

Felurile rugăciunilor

Felurile rugăciunilor

Vom vorbi și în cadrul acestei emisiuni despre rugăciune. Ea ne leagă de Dumnezeu și lucrează la mântuirea noastră. Rugăciunea noastră are atât un caracter particular cât și unul public; ambele sunt necesare și complementare. De felul cum lucrează în noi rugăciunea...