Ședință de lucru a Sfântului Sinod | Au fost aleși doi noi Episcopi-vicari

de | iul. 4, 2023

Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române s-a întrunit astăzi, 4 iulie 2023, în ședință de lucru, în Aula Magna „Teoctist Patriarhul” a Palatului Patriarhiei, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. În cadrul sesiunii de lucru, arhimandritul Paisie Teodorescu a fost ales Episcop-vicar patriarhal, iar arhimandritul Nectarie Petre a fost ales Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale.

La ședință au participat și ierarhii Eparhiei Clujului: Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, și Preasfințitul Părinte Benedict Bistrițeanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

Conform tradiției liturgice, lucrările sinodale au fost precedate de săvârșirea unei slujbe de Te Deum, oficiată în Sala „Europa Christiana” din Palatul Patriarhiei de Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

După slujba de mulțumire, Prea­sfințitul Părinte Varlaam Ploieș­tea­nul, Episcop-vicar patriarhal și secretarul Sfântului Sinod, a dat citire, în Aula Magna, apelului nominal. Constatând prezența statutară a membrilor Sfântului Sinod, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a declarat deschisă ședința de lucru, menționând totodată programul, punctele de pe ordinea de zi, compo­nența comisiilor sinodale și repartizarea lucrărilor înscrise în vederea aprobării de către plen: „În ordinea de zi avem mai întâi alegeri de ierarhi: alegerea unui nou Episcop-vicar patriarhal, în locul Prea­sfin­țitului Părinte Ieronim, care a fost ales anul trecut, în data de 5 iulie, Episcop al Daciei Felix, precum și alegerea unui nou Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale. A fost deja apro­bată această alegere, în mod excep­țional, în 2017, dar nu s-a găsit imediat un candidat. De atunci până acum s-a căutat o astfel de persoană și, în cele din urmă, s-au găsit doi can­didați. Apoi, avem Comisia pastorală, monahală și socială, cu mai multe temeiuri înscrise, iar Comisia teologică, liturgică și didactică are și ea destul de multe temeiuri. Celelalte două comisii au mai puține puncte pe ordinea de zi, dar multe dintre punctele aflate la primele două comisii sunt mai mult informative: se aduc la cunoștință numeroase activități săvârșite sau decizii ale unor instituții de stat care privesc și viața Bisericii”.

În continuare, lucrările în plen au fost suspendate, ierarhii întrunindu-se în comisiile sinodale, în mai multe săli ale Palatului Patriarhiei, pentru întocmirea referatelor privind problemele repartizate fiecăreia. Astfel, Comisia pastorală, monahală și socială s-a întrunit în Salonul „Sfântul Ioan Casian”. Comisia teologică, liturgică și didactică s-a întrunit în Salonul „Sfântul Niceta de Remesiana”. Comisia canonică, juridică și pentru disciplină s-a întrunit în Salonul „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”, iar Comisia pentru comunități externe, relații interortodoxe, intercreștine și interreligioase, în Salonul „Sfânta Cuvioasă Parascheva”.

După reluarea ședinței în plen, a avut loc alegerea unui nou Episcop-vicar patriarhal și a unui nou Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale din Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale și Meridionale, alegeri prezidate de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. În postul vacant de Episcop-vicar patriarhal a fost ales prin vot secret părintele arhimandrit Paisie Teodorescu, cu 39 de voturi valid exprimate. Noul ierarh ales va purta titulatura de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Arhimandritul Paisie Teodorescu a mulțumit Preafericirii Sale și membrilor Sfântului Sinod pentru alegerea în demnitatea arhierească, subliniind totodată responsabilitatea semnificativă adusă de această nouă slujire: „Privesc această alegere ca pe o ascultare și ca pe o chemare la o mai intensă slujire. În Biserică trebuie să facem ascultare pentru păstrarea bunei rânduieli. Modelul nostru suprem de ascultare este Hristos Domnul, Noul Adam, iar condiția de a ne menține pe calea Sa este ascultarea. Mântuitorul este și modelul suprem de slujire față de Dumnezeu și față de oameni. De aceea, Biserica, fiind întemeiată pe slujirea iubitoare și jertfitoare a lui Hristos, este ea însăși slujitoare. Noi toți, clerici și credincioși, suntem slujitori față de Dumnezeu și unii față de alții. Totodată, această alegere și promovare este, evident, și o mare onoare, care vine însă cu o și mai mare responsabilitate. De aceea, Preafericirea Sa spune adesea că o demnitate mai mare înseamnă o slujire mai grea, în sensul că orice promovare, mai ales în Biserică, presupune o angajare mai intensă a slujirii și a respon­sa­bilității. Orice apreciere sau promovare nu este răsplata unor calități sau a unor lucrări trecute, ci presupune ca lucrarea viitoare să fie demnă și să se ridice la nivelul așteptărilor cu care am fost încre­dințați. Adresez cu recunoștință mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru chemarea la această slujire și pentru încrederea acordată. Mulțumesc ierarhilor care m-au învestit astăzi, prin votul lor, în această nouă treaptă de slujire, și făgăduiesc cu smerenie că voi împlini această nouă ascultare cu bucurie, cu fidelitate față de Biserică și cu credință mare în ajutorul lui Dumnezeu”.

De asemenea, în postul de Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale a fost ales prin vot secret părintele arhimandrit Nectarie Petre, cu 38 de voturi valid exprimate. Noul ierarh ales va purta titulatura de Prea­sfințitul Părinte Nectarie de Britania.

La rândul său, arhimandritul Nectarie Petre și-a exprimat recu­noștința pentru alegerea în această nouă demnitate: „Aduc mulțu­mire Bunului Dumnezeu pentru toată binecuvântarea pe care a revărsat-o asupra mea în cei 27 de ani de mănăstire și, bineînțeles, mulțumesc pentru această zi cu totul specială. Întâi de toate, țin să mulțu­mesc Preafericirii Voastre pentru încrederea acordată pe parcursul celor 7 ani de stăreție la Mănăstirea Crasna și pentru binecuvântarea de a mă întoarce în Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale. Îmi exprim recu­noștința și față de Înalt­prea­sfințitul Părinte Mitropolit Iosif, care în urmă cu 21 de ani m-a primit ca tânăr ierodiacon ca să îmi pot continua studiile la Institutul Saint-Serge din Paris. Am trecut prin multe ascultări, cu binecuvântarea Înaltpreasfinției Voastre, și mă rog lui Dumnezeu să fiu un ajutor pentru Arhiepiscopia Europei Occidentale, pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română și, implicit, pentru diaspora română. Drumul care mi se deschide astăzi este, cu siguranță, unul greu, dar vă cer tuturor rugăciunea care să fie temeiul acestui început. Acesta trebuie să fie și un moment de bucurie și vă mărturisesc sincer că mă bucur și că aduc mulțumire lui Dumnezeu pentru tot”.

Patriarhul României a adresat felicitări celor doi ierarhi aleși, dorindu-le slujire rodnică și ajutor de la Dumnezeu în păstorirea credincio­șilor ortodocși români.

În a doua parte a zilei, lucrările Sfântului Sinod au continuat, fiind prezentate referatele comisiilor sinodale de către raportorii acestora în plenul Sfântului Sinod.

Arhimandritul Paisie Teodorescu

Arhimandritul Paisie Teodorescu s-a născut la 12 aprilie 1972 în localitatea Poieni, judeţul Iaşi. În perioada 1994-1998 a urmat cursurile de licenţă ale Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iaşi, precum şi un program de masterat în teologie în cadrul aceleiaşi facultăţi. În perioada 2011-2017 a urmat cursurile de doctorat în teologie ale Facultăţii de Teologie „Justinian Patriarhul” din Bucureşti, pe care le-a finalizat cu teza „Reședința Patriarhală – Istorie, Artă şi Misiune”, obţinând titlul de doctor cu calificativul „Summa cum laude”.

A fost tuns în monahism la Mănăstirea Neamţ în anul 1998, în anul următor fiind hirotonit ierodiacon. În anul 2000 a fost hirotonit ieromonah şi hirotesit protosinghel, iar în anul 2005 a primit hirotesia întru arhimandrit.

Părintele arhimandrit Paisie Teodorescu s-a distins printr-o intensă activitate administrativă, ocupând în perioada 1999-2008 funcţia de secretar eparhial al Arhiepiscopiei Iaşilor, iar în perioada 2008-2014 pe cea de consilier patriarhal coordonator al Cabinetului Patriarhal şi al Reşedinţei Patriarhale. Din anul 2014 îndeplineşte funcţia de vicar patriarhal.

A participat la numeroase congrese, conferinţe şi simpozioane de teologie, istorie şi spiritualitate monahală, în cadrul cărora a susţinut lucrări şi referate ştiinţifice. De asemenea, a publicat lucrările de autor „Cronica mitropoliţilor Ţării Româneşti”, vol. I; „Reşedinţa Patriarhală. Istorie, artă şi misiune”; „Paraclisul Catedralei Mântuirii Nea­mului – album monografic (în colaborare cu pr. Ion Dragomir) şi „Grădina Maicii Domnului. Parcul Reşedinţei Patriarhale – istorie şi actualitate” (în colaborare cu arhim. Lucian Bujor) şi a îngrijit, în calitate de editor coordonator, mai multe ediţii privind lucrarea Bisericii în societate.

Arhimandritul Nectarie Petre

Arhimandritul Nectarie Petre s-a născut la data de 11 ianuarie 1980. În perioada 1996-2001 a urmat cursurile Seminarului Teologic Liceal Monahal „Episcop Chesarie Păunescu” de la Mănăstirea Cernica. În perioada 2002-2006 a urmat cursurile de licenţă ale Institutului de Teologie Ortodoxă Saint-Serge din Paris, continuate cu cursurile de masterat ale aceluiaşi institut între anii 2006-2008. Din anul 2012 este doctor în teologie al Institutului de Teologie Ortodoxă parizian, cu teza „Le sacrament de la pénitence – l’histoire du rite en Roumanie et sa théologie dans l’Église Orthodoxe”.

În anul 2000 a fost tuns în monahism la Mănăstirea Crasna din judeţul Prahova, în acelaşi an fiind hirotonit ierodiacon, pe seama aceluiaşi aşezământ monahal. În perioada 2002-2006 a slujit ca ierodiacon la Reşedinţa Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale. În 2006 a primit hirotonia întru ieromonah pe seama Mănăstirii Crasna, ocupând şi funcţia de stareţ al ei din 2010 până în anul 2017, când a fost transferat canonic în Arhi­episcopia Europei Occidentale, unde a ocupat funcţiile de exarh al mănăstirilor din eparhie, respectiv de vicar eparhial. În anul 2013 a fost hirotesit protosinghel, iar în anul 2018, arhimandrit.

A participat la numeroase conferinţe şi colocvii de teologie naţionale şi internaţionale, în cadrul cărora a susţinut lucrări şi referate ştiinţifice, publicate ulterior în periodice de specialitate. De asemenea, a publicat mai multe lucrări de autor, anume „Taina Bisericii – Universul îndumnezeirii omului”; „Le sacrament de la pénitence – l’histoire du rite en Roumanie et sa théologie dans l’Église Orthodoxe”, fiind coordonator principal al volumului aniversar „Părintele Nicodim şi Mănăstirea Crasna la ceas aniversar”.

Mai multe fotografii AICI

Autor: Ziarul Lumina / Emilian Apostolescu

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Procesiune de Rusalii la Cluj-Napoca

Procesiune de Rusalii la Cluj-Napoca

Clujenii sunt invitați să participe duminică, 23 iunie 2024, la tradiționala Procesiune de Rusalii organizată în centrul municipiului Cluj-Napoca. Evenimentul continuă o veche tradiţie din Ardeal ce are în centrul ei rugăciunea pentru mediul înconjurător şi pentru...