Protosinghel NATANAEL ZANFIRACHE

PREOT ȘI COMUNITATE

Judecarea aproapelui

Judecarea aproapelui poate fi numărată printre marile boli sufletești, chiar dacă nu a fost pusă de Părinți în rândul patimilor de căpetenie. Despre judecarea aproapelui se vorbește adesea în scrierile ascetice. Părinții o socotesc un mare păcat. De aceea, în...

Viața ca dar a lui Dumnezeu

Viața, după învățătura bisericii noastre, este valoarea supremă a omului pe pământ, fiind că ea este suportul tuturor celorlalte valori. Dar, mai întâi, viața este darul lui Dumnezeu făcut omului încă de la creație. Izvorul vieții omului și a vieții întregii lumi este...

Sfântul Cuvios Siluan Athonitul

Într-o după-amiază înainte de Vecernie, șezând în chilia sa, a atins ultima treaptă a deznădejdii. „Dumnezeu e cu neputință de înduplecat”, și-a spus el. Preț de un ceas, a fost încercat de sentimentul părăsirii totale de către Dumnezeu, fapt ce i-a aruncat sufletul...

Frumusețea pustiei și întărirea voinței

Deșertul este un loc al încercării în care ascetul își exercită voința în lupta cu patimile. Un pas important în realizarea omului duhovnicesc este întărirea voinței. De pildă, atunci când Sfântul Serafim de Sarov a fost întrebat de ce unii oameni rămân trupești și nu...

Lupta cu gândurile

Lupta cu gândurile este o luptă grea de dus, aceste gânduri ne dau târcoale și ne încolțesc mintea și sufletul pe neașteptate. În cadrul acestei meditații mă voi folosi de multele din scrierile Sfântului Siluan Athonitul. Cuviosul Siluan Athonitul a cunoscut foarte...

Despre poftă

Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, în prima sa Epistolă, în capitolul 2, versetul 16, notează lucrul următor: tot ce este în lume, adică pofta trupului, pofta ochilor și trufia vieții nu sunt de la Tatăl. În cadrul emisiunii de astăzi vom vorbi despre poftă. După...

Ce este omul?

Ca să putem răspunde bine și frumos la întrebarea aceasta grea trebuie să mergem cu gândul în rai, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. De aici aflăm că, după înfățișarea sa din afară omul este o statuie de lut, un chip lucrat de Dumnezeu dintr-o mână de țărână, din care...

Cele zece porunci ale Mântuitorului Iisus Hristos

Prin legile sau poruncile Mântuitorului Iisus Hristos înțelegem toate cele 10 porunci - Decalogul din Vechiul Testament - recunoscute, întregite și desăvârșite în Noul Testament. Domnul nostru Iisus Hristos nu a înlăturat nimic din partea bună și folositoare a...

Bărbăția creștină – virtutea morală care întărește sufletul

După învățătura Sfântului Ioan Scărarul, una dintre cele mai trebuitoare virtuți creștine este bărbăția - virtutea curajului moral, buna îndrăzneală a inimii și defăimarea primejdiilor. „Bărbăția e virtutea care stă la mijloc între cutezanță și frică”, ne spune...

Părinții deșertului

În conduita lor părinții deșertului au excelat prin multe singularități, au fost asceți aspri și mari mistici au trăit uneori ca niște fiare, uneori ca niște îngeri au făcut minuni și au gravat pe demoni. Toate acestea sunt adevărate, dar secundare și nu aceasta este...

Mai multe

Atenție, sus se lucrează mântuirea voastră

Atenție, sus se lucrează mântuirea voastră

Înregistrarea ediției din 28 noiembrie 2023 a emisiunii „Împreună-lămuriri pe cale”, în cadrul căreia Părintele Grigorie Foltiș, împreună cu Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din cadrul ASCOR Cluj-Napoca încearcă să deslușească înțelesuri ale unor...

Taina Spovedaniei. Ce ne spune Biblia? P6

Taina Spovedaniei. Ce ne spune Biblia? P6

Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură”, susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19:00 - 20:22. Taina Spovedaniei a fost instituită în...

Drama unei vieți (ne)libere | Duminica a 30-a după Rusalii

Drama unei vieți (ne)libere | Duminica a 30-a după Rusalii

Ev. Luca 18, 18-27 Dregătorul bogat - Păzirea poruncilor „Şi L-a întrebat un dregător, zicând: Bunule Învăţător, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? Iar Iisus i-a zis: Pentru ce Mă numeşti bun? Nimeni nu este bun, decât unul Dumnezeu. Ştii poruncile: Să nu...