Implicare, solidaritate şi filantropie  în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

de Eseu

Într-o societate tot mai secularizată, în care omul încearcă să-şi rezolve problemele singur şi cu mijloacele pe care, de obicei, le crează el însuşi, activitatea de asistenţă socială se intersectează în mod cert cu Biserica, cea care prin slujitorii ei se implică în rezolvarea unora dintre problemele sociale, prin activităţi specifice, în spiritul învăţăturii creştine. Deși s-ar putea crede că, în zilele noastre, activitatea socială este preluată în totalitate de instituțiile statului, Biserica contribuie tot mai mult la alinarea suferinței atât prin lucrarea ei liturgică și misionară, cât și prin lucrarea ei filantropică și social pastorală. Acest model de activitate socială, esențială pe plan comunitar, este cu adevărat benefic în măsura în care Biserica nu își diminuează vocația ei pastorală, misionară și mântuitoare.

Filantropia creștină însă nu se mărginește doar la a dărui săracilor o parte din cele de trebuiță trupului, ci este izvorâtă din credința însoțită de rugăciune  și are ca scop nu numai sănătatea trupului,  ci și mântuirea sufletului celui pe care Biserica îl sprijină în lupta sa cu sărăcia, suferința sau boala. Asistenţa socială în Biserica lui Hristos se împleteşte cu dimensiunea ei spirituală, convinţi fiind că „Filantropia este parte din fiinţa Bisericii”.

Potrivit vocaţiei sale, Biserica îşi exprimă fiinţa şi viaţa proprie în istoria lumii atît prin lucrarea misionară, cât şi prin slujirea celor pe care Mântuitorul şi-i asumă ca „fraţi prea mici” ai Săi (Cf. Matei 25,40), adică prin ceea ce astăzi, noi, obişnuim a numi asistenţa socială, diaconală şi filantropică.

Din această perspectivă, vom înţelege mai bine semnificaţia eforturilor care s-au făcut în cei 10 ani de arhipăstorire ai Înaltpreasfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Andrei pentru consolidarea şi dezvoltarea sistemului de misiune şi asistenţă socială în cadrul Arhiepiscopiei noastre. Ca păstor al Metropolei Transilvaniei,  Părintele Mitropolit Andrei a înțeles dintotdeauna importanța legăturii dintre rugăciune și acțiune, dintre viața spirituală a omului și activitatea socială, dintre evlavie si dărnicie, dintre cuvânt și faptă. La momentul instalării în scaunul mitropolitan de la Cluj-Napoca, pe data de 25 martie 2011, Părintele Mitropolit Andrei şi-a fixat între priorități dezvoltarea asistenţei sociale în Eparhie în vederea  implicării preoţilor şi a structurilor bisericeşti în activitatea filantropică. În cuvântul rostit la întronizarea ca Mitropolit spunea: „…..implicarea socială într-o lume cu atât de mulți oameni necăjiți, copii abandonați, bătrâni singuri, bolnavi de toate felurile va fi o preocupare de suflet”.

Foto: Darius Echim, Arhiva mitropolia-clujului.ro

Foto: Darius Echim, Arhiva mitropolia-clujului.ro

De altfel, prin exemplul personal, însoțit întotdeauna de discreție și simplitate, a încurajat actele de milostenie, în spiritul smereniei recomandate de Domnul. Dimensiunea socială și grija pentru cei aflați în suferință prin îmbinarea celor două caracteristici ale mărturiei creștine: Liturghia și Filantropia, dau forță și substanță pastorației mitropolitului nostru.  În lumina acestor considerații trebuie să înțelegem atenția deosebită pentru lucrarea social-filantropică, caritatea creștină, iubirea aproapelui și grija față de omul suferind. Pentru realizarea acestui demers a înțeles că agenda socială implică o colaborare mai susținută a Bisericii cu Statul, dar și cu diferite asociații, fundații si organizații umanitare.

În contextul social al ultimilor 10 ani,  prin grija Părintelui Mitropolit Andrei şi prin implicarea competentă şi eficientă a acestuia, activitatea misionară, de asistenţă socială, diaconală şi filantropică din cadrul Eparhiei a cunoscut o intensificare şi dezvoltare deosebită, pe care o  rezumăm în continuare.

Arhiepiscopia Clujului desfăşoară o lucrare social-filantropică prin intermediul Sectorului misionar-social și a asociațiilor și fundațiilor înființate cu binecuvântarea Chiriarhului. La nivelul Eparhiei noastre, în anul 2011, existau 18 proiecte sociale care funcționau în cadrul Asociaţiei Filantropice Medical-Creştine “Christiana”- filiala Cluj-Napoca.  În prezent sistemul de asistenţă socială cuprinde peste 55 de instituţii şi programe social-filantropice  acreditate ca furnizori de servicii sociale, grupate pe diferite categorii de beneficiari. Toate aceste proiecte  înființate în ultimii ani pentru categorii sociale defavorizate reflectă dinamismul social al Eparhiei noastre.

Ținând seama de nevoile sociale actuale sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului funcţionează mai multe asociaţii cu profil filantropic cu o activitate vizibilă în comunitate: Asociaţia „Filantropia Ortodoxă”, Asociaţia „Sfântul Nectarie” Cluj, Asociaţia Filantropică Medical-Creştină „Christiana”– Filiala Cluj-Napoca, Asociaţia Filantropică „Sfântul Onufrie” şi Asociaţia Ortodoxă Social-Misionară pentru rromi „Sfântul Moise Arapul”. Cu excepția Asociaţiei Filantropice Medical-Creştine „Christiana”- Filiala Cluj-Napoca, toate celelalte au fost înființate în ultimii 10 ani cu scopul unei mai eficiente activități social-filantropice.

Structura sistemului de asistență socială al Eparhiei este reflectată de cei 220 de salariați ai instuțiilor sociale și de cele 16.000 de persoane care beneficiază anual de servicii socio-medicale acreditate în cadrul proiectelor şi programelor social-filantropice. Opt protopopiate au fost acreditate ca furnizori de servicii sociale, o parte fiind deja licențiate ca Servicii de asistență comunitară.

Deschiderea Centrului de Îngrijiri Paliative ,,Sfântul Nectarie” în anul 2013  a fost pentru Arhiepiscopia noastră şi pentru comunitatea clujeană un dar de la Dumnezeu care face ca  suferinţa celor încercaţi să deschidă inimile spre compasiune şi solidaritate fiind rodul efortului conjugat al mai multor oameni,  autorităţi administrative şi medicale, persoane private și societăţi comerciale.

Centrul de Îngrijiri Paliative „Sfântul Nectarie reprezintă un proiect unic în această parte a Transilvaniei şi oferă sprijin medical si sufletesc bolnavilor oncologici, aflaţi în fazele avansate ale bolii, dar şi familiilor acestora. Serviciile gratuite sunt asigurate de o echipă interdisciplinară, formată din medici specialişti, asistente medicale, farmacişti, asistenţi sociali şi preoţi, infirmiere şi voluntari care oferă bolnavilor şansa de a-şi trăi cu demnitate suferinţa. Capacitatea  Centrului este de 40 de paturi, iar de la deschiderea acestui proiect(2013) au beneficiat de servicii medicale peste 5000 de pacienţi. Alături de acest proiect, în  cadrul Asociației ”Sfântul Nectarie”  Cluj-Napoca mai funcționează Școala Postliceală Sanitară,  Serviciul de Îngrijiri Paliative la Domiciliu și, mai nou, Serviciul gratuit  de Ambulanță destinat bolnavilor oncologici din eparhie.

Foto: Darius Echim, Arhiva mitropolia-clujului.ro

Foto: Darius Echim, Arhiva mitropolia-clujului.ro

În acești 10 ani de păstorire la Cluj-Napoca, Părintele Mitropolit Andrei a impulsionat cu multă energie implicarea clerului în dezvoltarea proiectelor sociale, conștient fiind că pentru însănătoșirea societății actuale trebuie să unim mai mult cuvântul bun cu fapta caritabilă, arta medicală cu rugăciunea, știința cu spiritualitatea, grija pentru sănătatea noastră, inclusiv morală, cu grija pentru sănătatea celor din jurul nostru. Astfel, în ultimii ani au fost deschise centrele rezidențiale pentru vârstnici de la Cușma, Maieru, Tărlișua și Turda care oferă îngrijire și asistență socio-medicală pentru 220 de persoane. În faza de finalizare a lucrărilor de amenajare se află și noul centru rezidențial pentru vârstnici care va funcționa în cadrul Mânăstirii Dobric.

Un proiect recent este și Casa de oaspeți Sf Ilie din cadrul Parohiei Sfânta Treime din Cluj-Napoca care oferă găzduire temporară gratuită  pentru însoțitorii bolnavilor cronici pe perioada spitalizării sau a tratamentelor acestora în Municipiul Cluj-Napoca. Casa de oaspeți are o capacitate de 10 locuri, se află în zona centrală a municipiului și asigură condiții optime pentru întreaga durată a cazării oaspeților.


Citește și: Mitropolitul Andrei a sfințit Cantina socială și Casa de oaspeți din Parohia clujeană „Sfânta Treime”


Serviciul de Ambulanţă „Filantropia Ortodoxă” Bistriţa a fost primul proiect de acest gen din Patriarhia Română și asigură, începând cu anul 2016,  transport sanitar neasistat, respectiv transportul pacienţilor care nu se află în stare critică şi nu necesită monitorizare şi îngrijiri medicale speciale pe durata transferului. Serviciul este ideal pentru pacienţii nedeplasabili, internări, externări sau deplasări la diferite consultaţii sau examene medicale. Acesta este completat de Serviciul de Transport Dializă asigurat, gratuit în județul Bistrița, de către Asociaţia „Filantropia Ortodoxă” pentru pacienții dependenți de dializă. Policlinica fără Plată “Sf. Pantelimon” Cluj-Napoca este o altă instituție medicală a Eparhiei Clujului care oferă servicii medicale gratuite, consultații, medicamente şi asistenţă spirituală pentru persoanele defavorizate.

Implicare, solidaritate şi filantropie  în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

Pe lângă aceste proiecte furnizează servicii sociale și cantinele sociale de la Cluj-Napoca, Bistrița și Huedin, serviciile de îngrijiri la domiciliu de la Dej, Cluj-Napoca și Bistrița, centrele de recuperare psihoneuromotorie pentru copii și adulți de la Turda ,  Proiectul Sf. Dimitrie Basarabov – informare și consiliere pentru persoanele dependente de alcool sau alte droguri și Centrul de zi pentru copii al Parohiei Cojocna.

Grija pentru educarea și catehizarea copiilor a fost și este una dintre preocupările pastorale majore ale Înaltpreasfințitului Andrei. Experiența de la Alba Iulia unde a creat un sistem de asistență socială în colaborare cu Statul, dedicat în special serviciilor sociale pentru copii a fost fructificată și la Cluj-Napoca prin deschiderea în cadrul Asociaţiei „Filantropia Ortodoxă”  a unor centre socio-educaționale pentru copii în localitățile Gherla, Gilău, Suceagu. Aceste centre oferă copiilor care provin din familii defavorizate șansa la un program de tip „after school”, în vederea prevenirii abandonului școlar și îmbunătățirii calității învățământului. Grădiniţa Socială “Acoperământul Maicii Domnului” de la  Turda vine, de asemenea, în sprijinul copiilor printr-un program de prevenție în vederea  menţinerii acestora în familiile naturale.

În anul 2020 a fost pusă piatra de temelie la Așezământul Social „Sf. Siluan Athoniltul” din localiatatea Dorolea care va oferi gazduire pentru 50 de copii orfani, proiect inițiat de Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Rebra-Parva. Așezământul Social „Sfântul Onufrie” Floreşti – 4 Case de Tip Familial pentru copiii orfani, este un proiect care se înscrie în aceiași viziune și care dă expresie iubirii aproapelui. Acesta oferă un mediu familial armonios, îngrijire, educare și suport emoțional copiilor separați temporar sau definitiv de părinți, prin asigurarea de servicii de tip rezidențial de protecție, creștere, îngrijire adaptate nevoilor individuale ale fiecărui copil.

Prin intermediul Fondului „Filantropia”, la nivelul Centrului Eparhial, se constituite anual o rezervă financiară care este folosită pentru ajutorul persoanelor care  necesită operaţii chirurgicale, tratamente în ţară şi străinătate precum şi pentru alte cazuri sociale  care solicită sprijin.  Cu prilejul Sfintelor Sărbători de Crăciun și de Paști Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei a oferă mii de pachete cu alimente neperisabile persoanelor nevoiașe aflate în evidențele Sectorului misionar social.

O colectă în bani se organizează în fiecare an în parohiile Arhiepiscopiei Clujului, când discul din Duminica Mironosiţelor este destinat activităţii Societăţii Femeilor Ortodoxe din Cluj-Napoca care oferă servicii de îngrijire la domiciliu. Prin Programul MASA BUCURIEI, în parteneriat cu magazinele Selgros și Carrefour România,  sunt  preluate și donate persoanelor nevoiașe produse alimentare în stare perfectă pentru consum, dar care, din diferite motive, nu mai pot fi valorificate în procesul economic.

Un proiect inedit a  fost și înființarea Asociaţiei Ortodoxe Social-Misionară pentru rromi „Sfântul Moise Arapul” în vederea derulării unor proiecte misionar-sociale în sprijinul comunităţilor de rromi din Pata-Rât, menite a oferi un suport consistent pentru educaţia, catehizarea şi intergrarea familiilor de rromi din aceasta zonă. De asemenea, la Turda și Pata Rât  fost înființate două parohii misionare pentru  folosul duhovnicesc al acestor comunități defavorizate.

Implicare, solidaritate şi filantropie  în Arhiepiscopia Vadului, Feleacului şi Clujului

Prin proiectele sociale care s-au realizat de-a lungul timpului şi prin cele care se vor finaliza, Eparhia noastră nu face decât să contribuie la alinarea suferinţelor semenilor noştri. Oricât de modestă ar fi misiunea socială într-o parohie, „liturghia fratelui” poate fi regăsită în viaţa de zi cu zi a credincioşilor care alcătuiesc respectiva comunitate eclesială, fără eforturi prea mari. Biserica se află, însă, în acest moment în faţa unei importante provocări, deoarece  un întreg cadru legislativ o aşteaptă pentru a se implica semnificativ în activităţi de asistenţă socială în mod instituţionalizat. Toate aceste activităţi trebuie să se subsumeze însă misiunii centrale a Bisericii, care este mântuirea, spre a nu se ajunge doar la o filosofie umanistă care să nu aibă ca temei şi finalitate persoana Mântuitorului Hristos.

Rândurile de mai sus conturează activitatea social-filantropică a Arhiepiscopiei Clujului precum și dinamismul, implicarea şi solidaritatea cu cei care au nevoie de ajutor, a mitropolitului nostru în cei 10 ani de arhipăstorire a Arhiepiscopiei Clujului,  care, prin vocația de misionar și filantrop și prin exemplul personal de dăruire constituie un model pentru noi toți.

Ştim că sunt foarte multe de făcut pentru a fi acolo unde Hristos ia chipul omului flămând, însetat, străin, gol, bolnav, întemniţat, dar credem că doar mergând pe această cale a milosteniei, a filantropiei, ne vom putea bucura de întâlnirea cu „Cel ce s-a născut pentru mântuirea noastră”.

 

DISTRIBUIE

z

ASCULTĂ LIVE

RADIO RENAȘTEREA

Mai multe din Eseu
Lecțiile Mitropolitului Bartolomeu al Clujului | Pr. Ştefan Iloaie

Lecțiile Mitropolitului Bartolomeu al Clujului | Pr. Ştefan Iloaie

„Este vorba de sufletul meu...” Mulţi dintre contemporani se raportează la mitropolitul Bartolomeu Valeriu Anania ca la o personalitate culturală şi eclesială care a fost și rămâne un reper de autoritate, el constituind – încă din viaţă – o referinţă a valorilor...

Jurnalism eficient în relație cu Dumnezeu

Jurnalism eficient în relație cu Dumnezeu

Cei care studiază jurnalismul învață, din capul locului, modelul de știre perfectă sau paradigma 5W. O știre trebuie să răspundă celor 5W: who? (cine?), what? (ce?), when? (când?), where? (unde?), why? (de ce?). Acestora li se adaugă un H de la how? (cum?) De multe...