Pr. Ioan Chirilă – Model, Chip, Sens (Eseuri)

Se reproşează adesea cercetării teologice din ultimele decenii că este tributară unui limbaj de-a dreptul clişeizat, ce se adresează unui auditoriu specializat, fapt ce o face neatractivă şi imposibil de diseminat în rândurile publicului larg. Conştientient de acest fapt, părintele Ioan Chirilă, poet (autor al unor volume precum: Urme pe cer (Cluj-Napoca, Limes, 2016), Fărâme de cer (Cluj-Napoca, Limes, 2014), scriitor şi cercetător cunoscut, încearcă să arate că se poate şi altfel.

Cu oarecare şovăială, ce se vede şi în modul în care îşi intitulează demersul, pe care-l plasează sub sintagma de eseu (fapt altminteri întâlnit şi în cadrul altor volume, precum: Scara cuvântului. Eseuri omiletice, cuvânt înainte de Constantin Cubleşan, (Şcoala ardeleană de teologie), (Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană, 2017), dânsul reuşeşte totuşi în paginile volumului intitulat: Model, Chip, Sens, apărut la editura Eikon din Bucureşti în anul 2017, să ofere o antologie de texte teologice cu certă valoare literară, ce pot fi lecturate atât de către specialişti, cât şi de către pasionaţii domeniului.

Volumul este prefaţat de către domnul profesor Ovidiu Pecican, care, în paginile textului intitulat „Eseuri altminteri” (p. 5-9), justifică utilizarea termenului mai-sus pomenit în cadrul titlului, arătând că: „Deşi eseul rămâne o specie augustă a literaturii, nu există nicio evidenţă că eseul teologic ori cel scris de teologi, fie în forme adânc expresive – şi deci relevante din perspectivă literată – ar trebui cu necesitate subordonate literaturii, înţelese în chip restrâns şi specializat. La fel cum eseul unui om de ştiinţă se poate dovedi valoros şi poate consacra un nume şi în câmpul scrisului fără a-l face cu orice preţ literat, la fel de bine eseistica autorilor de formaţie bisericească este validabilă axiologic, în câmpul mai larg al culturii, fără a o subordona cu tot dinadinsul literaturii” (p. 5).

Cuvântul prefaţatorului este urmat apoi de cele trei secţiuni, inspirat intitulate. În cadrul celei dintâi, denumită „model”, cititorii se pot întâlni cu crochiurile sau portretele unor personalităţi de seamă ale culturii eclesiastice clujene sau ardelene precum: Arhiepiscopul Teofil Herineanu (p. 13-16) sau monahul scriitor Nicolae Steinhardt (p. 17-28), cu anumite eseuri teologice dedicate unor sintagme precum „Canaanul” (p. 29-41), sau unor evenimente precum Edictul de la Milan (p. 43-46), aniversarea a cinci veacuri şi un sfert de la întemeierea mitropoliei de la Feleac (p. 47-51), cu texte dedicate dimensiunii de dialog restaurator a cărţii Psalmilor (p. 61-67), polivalenţei semantice a rugăciunii (p. 69-74), sau importanţei teologico-practice a Şabatului (p. 75-77), în vreme ce, în cadrul celei de-a doua, ce este plasată sub genericul celui de-al doilea cuvânt din titlu, ei pot regăsi interesante texte privitoare la mesianismul Vechiului Testament (p. 97-114), teologia lui Origen (p. 115-124) şi cea a Sfinţilor Ioan Casian din Dobrogea şi Gherman (p. 125-130), cu personalitatea şi activitatea celui care a rectitorit Episcopia Clujului, Nicolae Ivan (p. 131-140), sau cu gândirea unor teologi sau literaţi precum părinţii Nicolae Neaga (p. 141-144), Dumitru Stăniloae (p. 145-152), sau Gala Galaction (p. 153-162).

Paginile ultimei secţiuni (p. 173-257), alcătuită din eseuri consistente şi interesant construite, deşi sunt structurate ca texte epice, coerente şi logice în expunere, lasă parcă să transpară o oarecare notă de lirism. Fire poetică, părintele Ioan Chirilă vorbeşte aici despre sens, pace, Ghetsimani, theoria şi Creaţie, hristologie şi alte elemente cu valoare fundamentală pentru teologia răsăriteană şi nu numai. Valenţele teologice ale eseurilor sale sunt incontestabile. Cele literare transpar şi ele din exprimări precum: „Sub povara Crucii a căzut pe pământ Cuvântul, nicio aripă nu a prins vântul ca să i-L arunce peste faţă, doar mahrama Veronicăi i-a adunat picurii vieţii pentru noi; nicio putere nu s-a aplecat să-L ridice, doar Simon (silit şi el!) a ridicat povara lumii de pe umeri-I zdrobiţi pentru ca în noi, să se ridice Cuvântul, niciun fierar n-a furat cuiele, doar eu am deprins să fur Cuvântul ca să-L înfig ca un cui, în inima mea, să ţâşnească înspre toţi picurii-mi vieţii ce prinde aripi ca un cal năpraznic ce fuge înspre toţi aducântu-L precum într-o caleaşcă aurită, un Domn, ce se plimbă spre vedere” (p. 247).

Garnisit cu texte diferite din perspectiva conţinutului şi al stilului, abundând de frumoase meditaţii teologice şi texte de-a dreptul poetice, volumul Model, Chip, Sens, al părintelui Ioan Chirilă se constituie aşadar într-o frumoasă jertfă pe altarul cercetării teologice şi într-o perlă a stilului, pe care autorul o oferă cititorilor contemporani cu dorinţa de a-i face să înţeleagă şi trăiască altfel teologia, care se constituie cu certitudine într-un element dinamic şi de o frumuseţe permanentă pentru autorul însuşi.

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/maxim-morariu/" target="_self">Protos. Maxim Morariu</a>

Protos. Maxim Morariu

Doctor în teologie al Faculății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca (Summa cum laude) și doctor în științe sociale al Universității Pontificale Angelicum din Roma (Summa cum laude). A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă clujeană (ca şef de promoţie) și un masterat în ,,Consiliere Pastorală şi Asistență Psihosocială”, în cadrul facultăţii menţionate, Facultatea de Istorie și Filosofie, nivel licență (2014), și masteratul în ,,Istoria Europei de Sud-est” (2016), Institutul Ecumenic de la Bossey (Universitatea din Geneva, 2018), și a studiat la Universitățile din Kosice, Graz, Belgrad, precum și la Universitatea Pontificală Angelicum din Roma, Italia. A publicat, editat, coordonat sau tradus nu mai puțin de 32 de volume și peste 300 de studii și articole de specialitate în țară și străinătate. Este membru editorial a 8 reviste de specialitate (2 indexate Web of Science), membru fondator și redactor-șef al Revistei Astra Salvensis, recunoscută la nivel internațional, secretar științific al Despărțământului „Vasile Moga” al ASTREI Sebeș și al Centrului de Studii „Ioan Lupaș” din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și cercetător asociat al Universității din Pretoria (Africa de Sud). Ca om de radio realizează emisiuni și rubrici pentru Radio Renașterea (Cluj-Napoca), Radio Trinitas (București) și Radio Someș (Bistrița) și colaborează cu portalul doxologia.ro. Începând cu anul 2022 este de asemenea eclesiarhul Catedralei Episcopale „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Saint-Hubert, Quebec (Canada).
Mai multe din Cărți vechi și noi
„Ortodoxia în Occident. 10 convertiri” O carte care luminează

„Ortodoxia în Occident. 10 convertiri” O carte care luminează

Tot mai mult şi tot mai des auzim sau întâlnim în spaţiul public sau privat – în ţară şi în afara ei – români care încă au reţineri sau chiar o anumită jenă în a-şi afirma apartenenţa naţională. Dacă-ţi exprimi nedumerirea are pregătit sacul cu „argumente”. Desigur că...

Hristos în Liban. De la Moise la palestinieni

Hristos în Liban. De la Moise la palestinieni

Virgil Gheorghiu, Hristos în Liban. De la Moise la palestinieni, traducere din limba franceză de Valentin Vesa, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, 181 p. Asistăm neputincioși de câţiva ani la exodul masiv al creștinilor din Orientul Mijlociu spre ţările Europei în...

Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Facerea Omului. Omilii despre Rai

Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Facerea Omului. Omilii despre Rai

Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Facerea Omului. Omilii despre Rai, traducere din limba greacă de Ierom. Lavrentie Carp, Referent științific prof. dr. Mihaela Paraschiv, Doxologia, Iași, 2010, 100 pp. Am fost obișnuiți ca traducerile din Sfinții Părinți să fie...

Experiența creștină a morții și perspectiva secularismului

Experiența creștină a morții și perspectiva secularismului

În existența umană nu găsim experiență mai complexă și terifiantă ca moartea, punctum terminus al parcursului nostru pe pământ. Pe drept cuvânt o realitate înfricoșătoare pentru om, pentru că moartea este nefirească, este un accident în istorie, un fapt pe care nu l-a...

Leacuri de a trăi frumos

Leacuri de a trăi frumos

Mitropolitul Andrei Andreicuţ aduce în faţa cititorilor, prin volumul „Mai putem trăi frumos? – Pledoarie pentru o viaţă morală curată”, apărut la Editura Renaşterea, adevărate leacuri duhovniceşti, care ne fac să ne punem un semn de întrebare asupra lucrurilor...

Când animalele vorbesc cu sfinţii

Când animalele vorbesc cu sfinţii

„Când animalele vorbesc cu sfinţii” este titlul cărţii apărute la Editura Renaşterea, în traducerea diac. Florin Toader Tomoioagă, un sinaxar al sfinţilor care a iubit animalele şi care au fost iubiţi de acesta. Apărut cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte...