Teologia crucii | Joi, săptămâna a 8-a după Rusalii

Teologia crucii | Joi, săptămâna a 8-a după Rusalii

Evanghelia zilei: Matei 16, 24-28 Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Că cine va voi să-şi scape sufletul, îl va pierde; iar cine îşi va pierde sufletul pentru Mine, îl va...

Teologia crucii | Joi, săptămâna a 8-a după Rusalii

Teologia crucii | Joi, săptămâna a 8-a după Rusalii

Evanghelia zilei: Matei 16, 24-28 Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Că cine va voi să-şi scape sufletul, îl va pierde; iar cine îşi va pierde sufletul pentru Mine, îl va...

Familia duhovnicească | Joi, săptămâna a 5-a după Rusalii

Familia duhovnicească | Joi, săptămâna a 5-a după Rusalii

Evanghelia zilei: Matei 12, 46-50; 13, 1-3 În vremea aceea, vorbind Iisus mulţimilor, iată mama şi fraţii Lui stăteau afară, căutând să-I vorbească. Cineva I-a zis: Iată, mama Ta şi fraţii Tăi stau afară, căutând să-Ți vorbească. Iar El i-a zis: Cine este mama Mea şi...

Jugul lui Hristos | Joi, săptămâna a 4-a după Rusalii

Jugul lui Hristos | Joi, săptămâna a 4-a după Rusalii

Evanghelia zilei: Matei 11, 27-30 Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu şi nimeni nu cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi cel căruia va voi Fiul să-i descopere....

Nu vă temeți! | Joi, săptămâna a 3-a după Rusalii

Nu vă temeți! | Joi, săptămâna a 3-a după Rusalii

Evanghelia zilei, Matei 10, 23-31 Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Când vă vor prigoni în cetatea aceasta, fugiţi în cealaltă; adevărat grăiesc vouă: Nu veţi sfârşi cetățile lui Israel, până ce va veni Fiul Omului. Nu este ucenic mai presus de învățătorul său, nici...

Emisiuni recente