Citirea Bibliei (reguli minimale)

de | oct. 15, 2020

Amintim că data trecută am vorbit despre Biblie, sau Sfânta Scriptură, evidențiind importanța citirii ei, dar anunțând și faptul că astăzi vom prezenta câteva îndrumări practice pentru citire și interpretare corectă. Cateheza de acum se adresează în special acelor ascultători care nu au citit niciodată Biblia, ori au citit foarte puțin, ori nici măcar nu o au în casă. Îndrăznim să credem, însă, că recomandările pe care le vom da acum, pe scurt, desigur, pot fi de folos oricărui creștin doritor să se apropie tot mai mult de Cartea Sfântă.

Pomenesc, pentru început, de la interpelarea unui enoriaș, făcută pe la începuturile pastorației mele din București: ”Părinte, nu am citit Biblia niciodată până acum, deși am o vârstă destul de înaintată, sunt creștin ortodox și particip cu drag la sfintele slujbe, dar îmi pare rău că nu mi-am făcut răgaz să citesc această carte din care ne vorbiți adesea. Și parcă nu aș vrea să mor fără să o citesc, așa cum, de altfel, ne îndemnați mereu. Vă rog să-mi dați câteva îndrumări. Cum trebuie să procedez?” ”Desigur – am răspuns, haideți să stăm de vorbă. Mă bucur că aveți acest gând bun, pentru că, într-adevăr, este o mare pierdere pentru orice creștin să plece din această viață fără să fi citit măcar o dată Sfânta Scriptură pe de-a-ntregul…”. Și am avut o convorbire de aproximativ o jumătate de oră. Ceea ce i-am spus acelui om atunci, am mai repetat adesea în cursul slujirii mele preoțești, sub o formă sau alta, fie în cadrul catehezelor publice, fie în convorbirile particulare. Aici sintetizăm cele spuse și ceea credem a fi ABC-ul legăturii creștinului ortodox cu Biblia:

-Întâi,  să procurăm Biblii dintre cele tipărite la Patriarhia noastră, cu binecuvântarea Sfântului Sinod, nu ediția Protestantă a lui Cornilescu, sau altele de același gen. Recomandabilă este Ediția Jubiliară a Sf. Sinod, diortosită de Mitropolitul Cărturar, Bartolomeu Anania, pentru faptul că are explicații la notele de subsol, dar și Introduceri utile înaintea fiecărei ”cărți”. Amintim și faptul că tot ÎPS Sa a tipărit, de data asta la Cluj, și o ”Introducere în citirea Sfintei Scripturi” (2001), un ghid excepțional, concis și explicit, de mare ajutor, care ar merita să fie reeditat și oferit tuturor familiilor din parohii, pentru că are explicații simple, pe înțelesul tuturor, care pot ajuta pe oricine să aibă o imagine clară asupra Bibliei;

– Pentru cei care nu au citit niciodată Biblia, e bine să înceapă cu Noul Testament. De ce? Pentru a se întări cu învățăturile Mântuitorului și ale Sfinților Apostoli, astfel ca, apoi, să poată citi fără sminteală și Vechiul Testament, unde adesea apar scene și fapte care pot sminti ori deruta, fiind vorba de aspecte ale Vechii Legi și ale mentalității din acele etape ale omenirii…

– O lectură eficientă a Bibliei presupune o anumită continuitate: bine ar fi să se citească în fiecare zi, măcar 1-2 capitole; dacă nu, atunci 1-2 ore într-o anumită zi pe săptămână, la ore potrivite, cu liniște și reculegere. De ce continuitate? Dacă vom citi cu întreruperi mari, riscăm să uităm cele citite înainte;

– În ceea ce privește înțelegerea și interpretarea textului, trebuie să fim foarte atenți, cu toții, desigur, dar mai cu deosebire cei care nu au pregătire teologică. Unele pasaje trebuie înțelese așa cum sunt scrise, ad litteram, altele au înțeles simbolic. De pildă, când spune Mântuitorul: ”Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui” (Matei 5, 7) înțelegem așa cum scrie, cuvânt-cu-cuvânt (ad litteram); dar când spune: ” dacă ochiul tău cel drept te smintește, scoate-l şi aruncă-l…” (Matei 5, 29)… nu interpretăm literal, nu ne scoatem ochii, ci interpretăm simbolic, adică: atunci când vedem ceea ce nu trebuie și ne tulburăm, ne mutăm privirea în altă parte, ca să ne liniștim…Ca și cum nu am avea ochi!

– Pentru o bună înțelegere, e de mare folos să știm să folosim două mijloace: 1. Locurile paralele și 2. Contextul… Pentru aceste două mijloace, atât de necesare, vom cere neapărat îndrumările preotului. De aceea e foarte important să participăm la programul de cateheză din parohie, nu numai la slujbele obișnuite. Vom afla, astfel, că un verset din Biblie poate fi uneori înțeles mai bine dacă ne ducem la alt verset pe care ni-l indică locul paralel, desemnat prin cifre de capitole și versete de la subsolul paginii. De exemplu, când Evanghelistul Matei descrie Schimbarea la Față a Domnului, spune la un moment dat (cap. 17, verset 3) : ”Iată, Moise şi Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El”. Dar Ev. Matei nu ne spune ce vorbeau. În schimb, ne spune Evanghelistul Luca, în textul paralel, cap. 9, v. 31: ”…arătându-se întru slavă, vorbeau despre sfârșitul Lui, pe care avea să-l împlinească în Ierusalim”… ; în ceea ce privește contextul, la fel de important, atunci când citim un episod, o pildă, sau chiar numai un verset, e bine să vedem ce scrie un pic mai înainte, adesea în capitolul precedent, dar și după acel episod ori verset. Și vom înțelege împrejurările în care s-au spus acele cuvinte pe care le citim la un moment dat…

– O altă regulă importantă a înțelegerii corecte este regula sau norma credinței: întotdeauna vom interpreta mesajele și învățăturile Scripturii numai în armonie cu Învățătura de credință a Bisericii Ortodoxe. De aceea, pe lângă Biblie este deosebit de util ca în casele noastre să avem și un Catehism (Învățătura de credință ortodoxă) – o sinteză utilă, care se citește ușor și care explică principalele dogme ale credinței noastre, arătând și temeiurile din Sfânta Scriptură…

Vom încheia cateheza prin câteva concluzii în urma celor prezentate: Sfânta Scriptură este un mare dar de la Dumnezeu, o călăuză unică a vieții noastre creștine. Să ne amintim de îndemnul Mântuitorului: ”Cercetați Scripturile, că socotesc că în ele aveți viață veșnică…” (In 5, 39), Ar fi mare pierdere și mare păcat să plecăm din această viață fără să o citim măcar o dată pe de-a-ntregul. Dar, citirea ei trebuie să respecte niște reguli, fără de care nu-i posibilă o înțelegere corectă a ei, iar preoții noștri ne stau la dispoziție cu îndrumările necesare, fie la orele de cateheză din biserici, fie în convorbiri individuale.

            În cateheza următoare vom vorbi despre Sfânta Tradiție și mai ales despre scrieri ale Sfinților Părinți – ca izvoare pentru o înțelegere corectă a Sfintei Scripturi. Până atunci, să aveți o săptămână cu pace și spor în casele și sufletele dumneavoastră…

Itinerar Catehetic
Itinerar Catehetic
Citirea Bibliei (reguli minimale)
Citirea Bibliei (reguli minimale)
/
<a href="https://radiorenasterea.ro/author/gordonv/" target="_self">Pr. Prof. Vasile Gordon</a>

Pr. Prof. Vasile Gordon

Profesor (2003 - prezent); conducător doctorat (2005 - prezent). Toate treptele didactice, pentru Omiletică şi Catehetică. Perioada 2008-2012 şef de catedră la fosta „Catedră Practică”. Din anul 2013, membru titular al Şcolii Doctorale şi profesor la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca.

Mai multe

Rațiunea nu primește, iar inima nu poate | Duminica a 19-a după Rusalii

Rațiunea nu primește, iar inima nu poate | Duminica a 19-a după Rusalii

Ev. Luca 6, 31-36 Predica de pe munte - Iubirea vrășmașilor „Şi precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea; Şi dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Căci şi păcătoşii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Şi dacă faceţi bine celor...

Calea sfințeniei (Ep. 10)

Calea sfințeniei (Ep. 10)

În această întâlnire vă punem în atenție tema „calea sfințeniei”, acea cale care prin nevoință și harul sfințitor ne duce la Dumnezeu. Această cale a dat sfinți pe care îi găsim consemnați în calendare. Invitatul emisiunii este Părintele Arhimandrit Samuel Cristea,...

Sfântului Mitropolit Antim Ivireanul

Sfântului Mitropolit Antim Ivireanul

Data de 27 septembrie marchează în calendarul Bisericii Ortodoxe Române prăznuirea Sfântului Ierarh Antim Ivireanul, mitropolit al Țării Românești, om cu viață sfântă și moarte mucenicească. A avut multe înzestrări de la Dumnezeu și, deși georgian de neam, a trăit o...