Biserica – locul mântuirii 3

de | oct. 6, 2015

„Biserica – locul mântuirii” va constitui şi astăzi tema discuţiei noastre. Prin Biserică suntem în comuniune cu Dumnezeu dar şi comuniunea noastră cu semenii se manifestă în cel mai deplin sens. Esenţa Bisericii e dată de caracterul ei teandric, divino-uman, ceea ce arată că omul se uneşte cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. De aici izvorăşte şi sfinţenia Bisericii, chiar dacă ea are şi o dimensiune umană. Alături de noi este Părintele Arhimandrit Teofil Roman, eclesiarhul catedralei mitropolitane din Cluj-Napoca.

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/catalin-palimaru/" target="_self">Pr. Cătălin Pălimaru</a>

Pr. Cătălin Pălimaru

Preot, directorul Editurii Renașterea, doctor în teologie.

Mai multe

Problema politică în opera lui Nicolae Steinhadt

Problema politică în opera lui Nicolae Steinhadt

În seria dialogurilor cu dr. Călin Emilian Cira, doctor în istorie și doctorand în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, abordăm o serie de teme specifice ce se regăsesc în opera scriitorului și monahului Nicolae Steinhardt, cunoscut și ca monahul...

Categoria Psalmilor Didactico-Sapiențiali – Psalmul 88 (89)

Categoria Psalmilor Didactico-Sapiențiali – Psalmul 88 (89)

Acest psalm regal, dar plin de substraturi didactico-sapiențiale, este la bază o rugăciune adresată lui Dumnezeu ca El să onoreze legământul davidic (2 Samuel 7). Conform specialiștilor poemul este atribuit levitului Etan – un înțelept al timpurilor (1 Regi 4, 31; 1...