Sfinții îngeri – Slujitori ai lui Dumnezeu și prieteni ai noștri

de | dec. 3, 2020

După ce am vorbit, în emisiunile trecute, despre cinstirea moaștelor, a sfintelor icoane și a sfinților, socotim potrivit să vorbim acum despre cinstirea sfinților îngeri.

I. Amintim, mai întâi, că sfinții îngeri sunt prieteni tainici ai oamenilor și ai neamurilor. Prinși în toată vremea de cele materiale, cu mii de fire nevăzute, ne bazăm adesea doar pe prietenii din lumea de aici, între care, e adevărat, unii ne sunt apropiați și sprijinitori consecvenți. Uităm, de fapt, că în lumea spirituală, tainică, avem cei mai buni, mai statornici și mai apropiați prieteni: sfințiiși îngerii. Pentru rugăciunile zilnice Cartea de Rugăciuni prevede și una către îngerul păzitor, iar copiii, să ne amintim, prima rugăciune pe care o învață este „Înger, îngerașul meu…”, chiar înaintea rugăciunii domnești, „Tatăl nostru”. Să ne amintim și de faptul că la Taina Botezului fiecare dintre noi a primit un înger păzitor, atunci când preotul s-a rugat zicând „însoțește viața lui cu înger de lumină…”. Așadar, fiecare creștin are în permanență un prieten tainic, însoțitor de fiecare zi și noapte, care poate fi de mare sprijin dacă este solicitat, prin rugăciune sinceră și smerită. Mai mult: popoarele (neamurile) creștine au, la rândul lor, îngeri călăuzitori în parcursul istoric către mântuire. Scriptura ne vorbește, bunăoară, în Legea Veche de Mihail – „îngerul lui Israel” (Daniel 10, 21), sau de un înger păzitor al Persiei (Daniel 10, 13). E bine să știm că același Mihail este acum îngerul Noului Israel – poporul creștin drept-măritor, dar nu singur, ci împreună cu Gavriil, vestitorul celor mai de seamă evenimente din istoria mântuirii, ei fiind pomeniți prin sărbătoarea comună din ziua de 8 noiembrie a fiecărui an.

II. Tratarea vizează următoarele: cuvântul „înger”; mărturii biblice și patristice despre slujirea și  ierarhia îngerilor; reprezentarea în icoane; cinstirea cultică.  

– cuvântul „înger” înseamnă „vestitor, trimis, mesager” (din grecescul anghelos, ajuns la noi pe filiera latină, angelus);

câteva mărturii bibliceși înțelesul lor: 1. Iov 38, 7: „Atunci când stelele dimineții cântau laolaltă, toți îngerii lui Dumnezeu Mă sărbătoreau…”. Părinții Bisericii deduc de aici că îngerii au fost creați înaintea lumii materiale și a omului; 2. Psalm 103, 4: „(Doamne) Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc…”. Înțelegem, astfel, că ei sunt ființe spirituale, că sunt slujitori și că pot lua diferite forme, „focul” fiind și o manifestare a harului Sfântului Duh. Forma sub care se arată cel mai adesea este însă aceea de bărbați tineri, pentru a face posibilă comunicarea cu oamenii. 3. Alte câteva locuri biblice ne indică faptul că numărul îngerilor este considerabil (Mt. 26, 53: „legiuni”; Lc. 2, 13: „mulțime de oaste cerească”; Apoc. 5, 15: „zeci de mii”); 4. „Îngerii oare nu sunt toți duhuri slujitoare, trimise ca să slujească, pentru cei ce vor fi moștenitorii mântuirii?” – întreabă retoric Sf. Ap. Pavel (Evr. 1, 14), ceea ce ne arată că ei slujesc lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.

câteva mărturii patristice: Sf. Dionisie Areopagitul (sec. V-VI) și Sf. Ioan Damaschin (sec. VIII) aduc în literatura patristică primele scrieri limpezi și concise despre îngeri. Sf. Dionisie ne-a lăsat, între altele, o excepțională scriere, Ierarhia cerească, în care descrie cele nouă cete îngerești. Explică, mai întâi, termenul de ierarhie: o rânduială sfântă, o cunoștință și o lucrare ce duce, pe cât se poate, la asemănarea cu divinitatea… (Cap. III, 1). Sfântul Părinte ne învață, totodată, că unde este ierarhie dreaptă (nu despotică), în Biserică, Familie, Instituții etc. este și rânduială. Unde nu-i ierarhie este anarhie! Însă numai ierarhia dreaptă și sfântă conduce, spune el, la unirea cu Dumnezeu (III, 2). Nominalizează, apoi, cele nouă cete, sau trepte, rânduite în triade: 1. Serafimii, Heruvimii, Tronuri; 2. Domniile, Puterile, Stăpânirile; 3. Începătoriile, Arhanghelii, Îngerii, arătând locul și slujirea fiecăreia (Cap. VII-IX).

modul de slujireal îngerilor reiese din mărturiile biblice și ale Sfinților Părinți: slujesc lui Dumnezeu, ducând la împlinire voia Lui; Cu voia Domnului, slujesc și oamenilor (mai ales îngerii păzitori); Ei scriu în Cartea Vieții faptele noastre (Apoc. 20, 12); în clipa trecerii la cele veșnice, duc sufletele noastre înaintea Dreptului Judecător, dar și în Rai („Sânul lui Avraam”, Lc. 16, 22); la sfârșitul veacurilor, vor asista și vor depune mărturie la Judecata de Apoi;

în icoane, îngerii sunt reprezentați ca tineri și prunci, cu fețe strălucitoare, îmbrăcați în haine luminoase, purtând aripi. Înfățișarea tinerească și luminoasă arată curăția lor, iar aripile simbolizează zborul, de fapt, puterea de a se deplasa cu iuțeala ce depășește legile firii;

în cultul ortodox avem o sărbătoare „cu ținere”, 8 noiembrie (Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil) pentru doi dintre îngerii aleși să contribuie la cele mai mari evenimente din istoria mântuirii. Iar ziua de luni este consacrată liturgic tuturor îngerilor, așa cum și celelalte zile ale săptămânii au consacrări specifice.

Vom încheia evidențiind faptul că aplicarea învățăturilor despre Sfinții Îngeri se face nu atât prin cunoștințe teoretice, mai ales că viața lor reprezintă o mare taină, ci prin acte liturgice: anume, conștiința că ei slujesc și se roagă în mod nevăzut împreună cu noi, îndeosebi în Sfânta Liturghie (la ieșirea cu Evanghelia, în timp ce se cântă Fericirile, preotul se roagă în taină: „Doamne, fă ca împreună cu intrarea noastă să fie și intrarea sfinților Tăi îngeri, care se roagă și slujesc împreună cu noi…”); prin citirea Acatistelor ce le sunt consacrate (Al Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, al Îngerului Păzitor etc.); prin rostirea rugăciunii către Îngerul Păzitor, laolaltă cu celelalte rugăciuni ale pravilei zilnice: Îngere al lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrăjmașului meu celui potrivnic mă izbăvește; ca să nu mânii nici cu un păcat pe Dumnezeul meu, și te roagă pentru mine, păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei Preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților…

Itinerar Catehetic
Itinerar Catehetic
Sfinții îngeri – Slujitori ai lui Dumnezeu și prieteni ai noștri
Sfinții îngeri – Slujitori ai lui Dumnezeu și prieteni ai noștri
/
<a href="https://radiorenasterea.ro/author/gordonv/" target="_self">Pr. Prof. Vasile Gordon</a>

Pr. Prof. Vasile Gordon

Profesor (2003 - prezent); conducător doctorat (2005 - prezent). Toate treptele didactice, pentru Omiletică şi Catehetică. Perioada 2008-2012 şef de catedră la fosta „Catedră Practică”. Din anul 2013, membru titular al Şcolii Doctorale şi profesor la Facultatea de Teologie din Cluj-Napoca.

Mai multe

Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 4)

Cum simplificăm o viață tot mai complicată? (ep 4)

Omul trebuie să-și simplifice viața atât în plan exterior, cât și în plan interior, altfel e destul de probabil că sufletul și casa sa vor deveni niște debarale unde va îngrămădi o mulțime de lucruri fără rost și unde nu va mai încăpea nimic altceva. Dacă ne...

Inima omului

Inima omului

După învățătura Sfinților Părinți, inima este centru duhovnicesc al tuturor darurilor Sfântului Duh și al tuturor faptelor bune, care își au sediul tot în inimă. Dacă punem străjer pe minte, adică gândul cel bun, el nu va lăsa să intre înăuntru păcatele celor cinci...