Sfinţii nebuni întru Hristos şi Sf. Nicolae din Pskov

de | mart. 9, 2016

Fiecare om are darul lui, o cale prin care îşi sfinţeşte viaţa. Unii aleg viaţa de familie, cu greutăţile ei, alţii merg la mănăstire, la o nevoinţă sporită, alţii îmbrăţişează calea preoţiei prin care slujesc lui Dumnezeu şi oamenilor. Există o categorie de oameni sfinţi ai lui Dumnezeu care au asumat în viaţă o cale de mântuire cu totul excepţională şi greu de purtat: cea a nebuniei pentru Hristos. Sunt oameni care au ales să fie dispreţuiţi de ceilalţi, prin aceasta smerindu-se şi înălţându-se astfel în faţa lui Hristos. Sunt oameni care au ales calea kenozei lui Hristos, a deşertării slavei de aici pentru a dobândi slava veacului viitor. Această categorie de sfinţi a fost multă vreme întâlnită în Rusia medievală. Aproape nu exista cetate sau cnezat fără să aibă un nebun al ei întru Hristos. Pe data de 28 februarie Biserica noastră a prăznuit un astfel de sfânt: este vorba de Sfântul Nicolae cel nebun pentru Hristos din Pskov, Rusia.

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/catalin-palimaru/" target="_self">Pr. Cătălin Pălimaru</a>

Pr. Cătălin Pălimaru

Preot, directorul Editurii Renașterea, doctor în teologie.

Mai multe

Categoria Psalmilor Didactico-Sapiențiali – Psalmul 88 (89)

Categoria Psalmilor Didactico-Sapiențiali – Psalmul 88 (89)

Acest psalm regal, dar plin de substraturi didactico-sapiențiale, este la bază o rugăciune adresată lui Dumnezeu ca El să onoreze legământul davidic (2 Samuel 7). Conform specialiștilor poemul este atribuit levitului Etan – un înțelept al timpurilor (1 Regi 4, 31; 1...