Virtutea în viaţa creştinului

de | sept. 25, 2015

Aducem în discuţie în această emisiune virtutea, ca lucrare a binelui săvârşită în om. În funcţie de alegerile morale, un om poate înclina spre bine sau spre rău, iar cultivarea acestei înclinaţii naşte o anumită deprindere, fie bună, fie rea. Virtuţile sunt deprinderile bune ale omului, ca lucrări ale lui Dumnezeu, aşa cum patimile sunt deprinderi rele. Pentru a cultiva virtutea, omul trebuie să cultive mai întâi o conduită ascetică, ceea ce înseamnă conformarea vieţii după voia lui Dumnezeu şi după poruncile Lui. Virtuţile cer osteneală din partea omului, dar dobândirea lor manifestă harul lui Dumnezeu. În viziunea Părinţilor Bisericii, suma virtuţilor conturează în om chipul lui Hristos. Veţi putea urmări în cadrul acestei emisiuni un interviu cu regretatul Părinte Arhimandrit Teofil Părăianu, duhovnicul de la mănăstirea Sâmbăta.

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/catalin-palimaru/" target="_self">Pr. Cătălin Pălimaru</a>

Pr. Cătălin Pălimaru

Preot, directorul Editurii Renașterea, doctor în teologie.

Mai multe

Pașii credinței și pașii rațiunii | Duminica a 9-a după Rusalii

Pașii credinței și pașii rațiunii | Duminica a 9-a după Rusalii

Ev. Matei 14, 22-34 Şi îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie şi să treacă înaintea Lui, pe ţărmul celălalt, până ce El va da drumul mulţimilor. Iar dând drumul mulţimilor, S-a suit în munte, ca să Se roage singur. Şi, făcându-se seară, era singur acolo....

Pașii credinței și pașii rațiunii | Duminica a 9-a după Rusalii

Iisus vindecă și hrănește | Duminica a 8-a după Rusalii

Ev. Matei 14, 14-22 Și ieşind, a văzut mulţime mare şi I S-a făcut milă de ei şi a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la El şi I-au zis: locul este pustiu şi vremea iată a trecut; deci, dă drumul mulţimilor ca să se ducă în sate,...