Dumnezeu are nevoie de ceea ce suntem – Sâmbătă, săptămâna a 34-a după Rusalii

de | feb. 15, 2020 | Meditație la Evanghelia zilei

În ziua de sâmbătă din săptămâna a 34-a după Rusalii se citește pericopa din Evanghelia după Luca, capitolul 20, versetele 46-47 și capitolul 21, versetele 1-4:

Zis-a Domnul către ucenicii Săi: Păziţi-vă de cărturarii cărora le place să se plimbe în haine lungi, care iubesc plecăciunile în pieţe şi scaunele cele dintâi în sinagogi şi locurile cele dintâi la ospeţe, care mănâncă întru totul casele văduvelor şi se prefac că se roagă îndelung; aceştia vor lua mai mare osândă. Şi, privind, a văzut pe cei bogaţi aruncând darurile lor în vistieria templului. Şi a văzut şi pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bani. Şi a zis: Adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi. Căci toţi aceştia au aruncat ca dar lui Dumnezeu din prisosul lor; aceasta însă din sărăcia ei a aruncat tot ce avea pentru viaţă. Acestea zicând, striga: Cine are urechi de auzit să audă!

Meditația la evanghelia de astăzi este realizată de Pr. Marius Cristian Focșanu, de la Parohia Jucu Gară:

Dumnezeu are nevoie de ceea ce suntem – Sâmbătă, săptămâna a 34-a după Rusalii
Meditație la Evanghelia zilei

 
 
00:00 / 10:20
 
1X
 

Actualitate

Share This