Hristos – Icoana văzută a Nevăzutului Dumnezeu – Duminica a 29-a după Rusalii (Coloseni 1, 12-18)

de | ian. 13, 2024

Scopul întregii epistole către Coloseni este să dovedească dumnezeirea lui Iisus, și de o ființimea Sa cu Tatăl, El fiind mai presus decât toată creația. Lui i Se cuvine toată slava și închinarea ca unui Dumnezeu adevărat. Scrisoarea aparține apostolului Pavel, care le scrie colosenilor în jurul anului 63, pentru a rezolva unele probleme ivite în sânul acestei Biserici, dar și pentru a prezenta Persoana Domnului dintr-o perspectivă teologică nouă.

Imnul ce urmează (vv. 15-20) și care se pare că se oficia la Sfânta Liturghie a Bisericii, dovedește sensibilitatea poetică a sfântului Pavel, alături de alte câteva imnuri prinse în paginile epistolelor sale (Efeseni 5, 14; Filipeni 2, 5-11; 1Timotei 3, 16; 2Timotei 2, 11-13; Tit 3, 4-7). În versetele acestui poem liturgic, apostolul înmagazinează toată învățătura creștină despre mântuire, spunând că Iisus Hristos este chipul văzut al nevăzutului Dumnezeu, Cel dintâi din toată creația, Creator atotputernic deținând întâietatea asupra tuturor, chiar și asupra morții. Domnul Iisus este din veci icoana lui Dumnezeu (eikōn tou Theou) spune apostolul în v. 15, sau „Efigia Ipostasului Tatălui” în alt loc (Evrei 1, 3), și de asemenea, Domnul Hristos este și icoană personală a Tatălui (Ioan 14, 9; 2Corinteni 4, 6). Pentru că prin Întrupare manifestă ascultare desăvârșită de Tatăl, El revelează misterul comuniunii supreme de iubire al Persoanelor Sfintei Treimi, imprimând precum o icoană, zice sfântul Teodor Studitul, trăsăturile modului Său divin de existență în umanitatea Sa, și prin ea, tuturor celor care-L urmează în Biserică. Perspectiva aceasta hristologică, statuată de altfel în Simbolul de Credință de la Niceea, comprimă viziunea apostolică cu privire la Persoana Domnului Iisus: Iisus Cel Întrupat, este ipostatic Unul și inseparabil Același cu Iisus – Fiul cel veșnic al lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, imnul mai cuprinde și aceste vederi sinonimice: Întâi-Născut (prōtótokos) a toată zidirea, întru El au fost zidite toate, El este mai întâi de toate, întreaga creație viază prin El, Biserica este trupul Său, El este primul Înviat din morți (vv. 15-18). Această deplinătate a lui Hristos în toate, este descrisă plastic de sfântul Simeon Noul Teolog, când spune că nu noi ne facem mădulare lui Hristos, ci El Se face mădularele noastre.

Hristos – Icoana văzută a Nevăzutului Dumnezeu - Duminica a 29-a după Rusalii (Coloseni 1, 12-18)
Apostolul duminical - Exegeză și Teologie
Hristos – Icoana văzută a Nevăzutului Dumnezeu - Duminica a 29-a după Rusalii (Coloseni 1, 12-18)
Loading
/

DISTRIBUIE

<a href="https://radiorenasterea.ro/author/cvarga/" target="_self">Pr. Cătălin Varga</a>

Pr. Cătălin Varga

Cătălin Varga, Preot Paroh în municipiul Turda, Parohia Ortodoxă Oprișani I, județul Cluj: (Doctor în Teologie, disciplina Studiul Vechiului Testament, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca); (Doctorand în Litere, disciplina Filologie românească, Universitatea A.I. Cuza din Iași). Cărți științifice publicate: 1. Few New Testament Studies: An Orthodox Apology, Saarbrücken, 2016, 176 p. ; 2. Răscumpărare și Îndreptare. Scurte explicații exegetice la Apostolul Duminicilor de peste an, Sibiu, 2018, 403 p. ; 3. Omilii în timp de Război: Biserica Ortodoxă Română în timpul Primei Conflagrații Mondiale, Cluj-Napoca, 2018, 368 p.; 4. Structuri retorice și omiletice reflectate în unele scrieri ale Noului Testament; Cluj-Napoca, 2019, 424 p. ; 5. Drepturile omului în Vechiul Testament, Cluj-Napoca, 2021, 478 p. ; 6. Exegetical and Theological Biblical Studies, Chișinău, 2021, 214 p. ; 7. Studii de Traductologie și Teologie Biblică, Cluj-Napoca, 2021, 394 p. Volume de versuri publicate: 1. Epitalam. 2. Renașteri baptismale. 3. Psalmii celor 7 trepte. Autor a peste 75 de studii științifice. Membru al următoarelor Asociații și Centre Universitare: 1. Orthodox Center for the Advancement of Biblical Studies (SUA); 2. Asociaţia Transilvană pentru Literatura Română şi Cultura Poporului Român – ASTRA (Gherla); 3. Uniunea Bibliștilor din România (Sibiu); 4. Asociația de Filologie și Hermeneutică Biblică din România (Iași).

Emisiuni recente

Duminica a III –a după Paști (A Mironosițelor) | Marcu 15, 43-47

Duminica a III –a după Paști (A Mironosițelor) | Marcu 15, 43-47

Duminica de astăzi, cunoscută drept a Mironosițelor sau a Miroforelor, poate fi considerată sărbătoarea femeii și feminității creștine. Virtuțile care reprezintă, prin excelență, femeile sunt: credincioșia, evlavia, delicatețea, discreția, pudoarea, buna-cuviință,...

Apostol Fapte 6, 1-7 – Alegerea celor șapte diaconi

Apostol Fapte 6, 1-7 – Alegerea celor șapte diaconi

Pericopa aceasta apostolică ne vorbește despre creșterea numărului credincioșilor din Biserica Ierusalimului, fapt ce duce la apariția unor nefericite conflicte între membrii ei. Văduvele creștine care proveneau dintre mediile păgâne, erau trecute cu vederea la...

Omul – între bine și rău

Omul – între bine și rău

În cadrul emisiunii de astăzi vom vorbi despre bine și rău. Omul este luptat prin diferite ispite, ispitele de-a stânga, așa cum le numesc Sfinții Părinți: de poftele cele rele și, implicit, de diavol. În cartea Vechiului Testament găsim scris că Dumnezeu, la un...