Biserica din Deal. Vechea biserică ortodoxă a Clujului. Album monografic

Biserica „Sfânta Treime” este cel mai vechi lăcaș de cult ortodox din municipiul Cluj. Multe evenimente istorice ale Ortodoxiei transilvane sunt legate de această biserică, păstorită de-a lungul timpului de preoți devotați. Unul dintre ei a fost și preotul martir Florea Mureșanu, protopop al Clujului, mort în închisoarea de la Aiud, la 4 ianuarie 1963. La editura Renașterea a apărut cartea-album „Biserica din Deal. Vechea biserică ortodoxă a Clujului. Album monografic”, editată de Pr. Cristian Baciu, Pr. Florin-Cătălin Ghiț și istoricul Varga Attila.

„Biserica din Deal mărturisește peste vremuri că viața spirituală a Clujului pentru creștinii ortodocși a fost dificilă. Atunci, în istorie, doar aici au avut voie să-și ridice biserică. Printre ctitorii importanți, spre lauda lor, unii au fost aromâni. Și ne-au lăsat biserica pe care o vedem. Multe persoane ale culturii și spiritualității noastre au fost legate de această biserică. Astăzi ea ne aduce aminte de toate frământările legate de viața noastră spirituală de-a lungul anilor și duce înainte steagul celor ce-L mărturisesc pe Hristos într-o lume secularizată. Noi Îl rugăm pe Dumnezeu să rămână așa.” (Mitropolitul Andrei al Clujului)

 

„Albumul destinat prezentării Bisericii cu hramul «Sfânta Treime» sau «Biserica din Deal» din Cluj-Napoca, aşa cum o cunosc cei mai mulţi dintre noi, cea mai veche biserică ortodoxă construită într-un cartier al Clujului, reprezintă o invitaţie adresată fiecăruia de a descoperi şi de a se redescoperi pe sine însuşi… Acest preţios lăcaş de cult, veritabilă bijuterie a ortodoxiei clujene, edificat între anii 1795-1796 în stil baroc, chiar dacă, de mai bine de două secole, nu a încetat să încânte privirea vizitatorului / pelerinului care i-a trecut pragul, continuă, încă, să fascineze prin tot ceea ce oferă cu atâta generozitate. În ciuda eforturilor pe care, în anul 1788, le-au depus negustorii macedo-români, Ioan Constantin şi Ienache Mavrodin, de a ridica o biserică ortodoxă pentru credincioşii de rit răsăritean din oraş, autorităţile locale s-au opus cu fermitate unui asemenea demers. Acestea nu doreau ca, prin intermediul unei biserici, să se consolideze comunitatea ortodoxă din oraş. Dar credinţa şi perseverenţa credincioşilor le-a oferit izbânda de care ei aveau atâta nevoie. Mai mult, noul lăcaş de cult a devenit un simbol al rezistenţei şi al continuităţii Ortodoxiei în această parte de lume. La Biserica din Deal s-a înscăunat, pe data de 29 iunie 1811, Vlădica Vasile Moga, episcop ortodox al Ardealului. După mult timp, românii ortodocşi din Transilvania aveau, din nou, un ierarh al lor care să-i păstorească în acele vremuri tulburi şi de grea încercare. Peste un secol, tot în acest sfânt lăcaş al ortodoxiei clujene, s-a înscăunat, la 6 decembrie 1921, şi Vlădica Nicolae Ivan unul dintre militanţii de frunte pentru înfăptuirea statului naţional român de la 1 Decembrie 1918, ierarh care a împlinit visul marelui Mitropolit Andrei Şaguna de a se întemeia la Cluj o episcopie ortodoxă, în fapt vechea ctitorie a lui Ştefan cel Mare. Albumul de faţă, prin cronologia şi imaginile splendide pe care le conţine, aduce cititorul, oricine ar fi el, în pelerinaj la Biserica din Deal”. (Prof. univ. dr. Ioan Bolovan, Directorul Institutului de Istorie „George Bariţiu” din Cluj-Napoca, Membru Corespondent al Academiei Române)

EDITURA RENAȘTEREA

LIBRĂRIE ONLINE; CATALOG EDITORIAL; CĂRȚI ELECTRONICE