În slujba Cuvântului. Culegere de predici praznicale și duminicale din opera Părintelui Profesor dr. Liviu Galaction Munteanu

Personalitatea părintelui profesor Liviu Galaction Munteanu, martir al Bisericii Ortodoxe Române (pentru care s-a deschis deja un dosar canonizare), înseamnă foarte mult pentru Facultatea de Teologie din Cluj – instituție care își aniversează anul acesta centenarul – dar în egală măsură și pentru credincioșii români din Ardeal și de pretutindeni. Harismele părintelui Liviu Galaction Munteanu – încununate de martiriu – s-au exprimat prin slujirea la catedră (cu Studiul Noului Testament) și la centrul eparhial din Cluj (în calitate de vicar) dar s-au vădit și în fața credincioșilor prin mulțimea de predici rostite de la amvon sau publicate în revistele „Renașterea” și „Viața ilustrată” din perioada interbelică. Prin osteneala părintelui Lucian Greabu de la Năsăud (cu un doctorat pe opera Părintelui Munteanu) aceste predici au văzut lumina tiparului la editura Renașterea în volumul „În slujba Cuvântului. Culegere de predici praznicale și duminicale din opera Părintelui Profesor dr. Liviu Galaction Munteanu”.

„O aprofundare a predicii Mântuitorului, aşa cum ni s-a păstrat în cărţile sfinte ale Noului Testament, este strict dependentă de atitudinea ce o avem faţă de Iisus Hristos. De aici, marea varietate de păreri şi interpretări ale predicii Mântuitorului, încât pentru un necunoscător pericolul de a greşi este permanent. Singura idee călăuzitoare în faţa acestui pericol pentru cercetătorul corect şi dezbrăcat de orice părere preconcepută, dominantă într-o anumită epocă şi o anumită categorie socială, este că Iisus Hristos din Noul Testament nu poate fi despărţit de predica Sa. Dimpotrivă, îndată ce această predică o punem în gura lui Iisus, are altă greutate, primind pecetea adevărului absolut şi veşnic […] Numai în această postură predica Noului Testament, în aparenţă atât de simplă, are adâncimi greu de pătruns, deschide orizonturi largi, chiar şi pentru cele mai luminate minţi, obişnuite cu subtilităţile lumii spirituale. Aşa înţelegem de ce Mântuitorul a spus: «Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa» (In. 14, 6). Religia Lui este despre viaţă, viaţa cea adevărată care duce pe om la fericire. Iisus şi predica Sa sunt un cheag ce nu se poate sparge, izvorul şi râul, existenţa lor numai împreună poate fi cugetată”. (Pr. Prof. dr. L. G. Munteanu, „Predica Mântuitorului”)

EDITURA RENAȘTEREA

LIBRĂRIE ONLINE; CATALOG EDITORIAL; CĂRȚI ELECTRONICE