Psihologie pastorală aplicată. Structura elementară a demersului terapeutic în areal religios

Pentru timpul în care trăim, pastorația credincioșilor poate avea mai multe șanse de reușită dacă preotul are și suficiente cunoștințe de psihologie și psihoterapie. În oficiul de duhovnic e nevoie de răbdare, de empatie, de răgaz pentru a asculta durerile oamenilor și a le alina. În graba omului de azi, inclusiv a preotului, psihologia ne readuce aminte de însemnătatea dialogului făcut cu zăbavă, a observării cu finețe a sensibilității și problemelor fiecărui suflet, a particularităților și trăsăturilor afective ale oamenilor care vin spre preot. În formarea studenților teologi, noțiunile de psihologie aduc un plus de cunoaștere. Aceste aspecte constituie motivația realizării volumului „Psihologie pastorală aplicată. Structura elementară a demersului terapeutic în areal religios”, publicat la editura Renașterea de Conf. univ. dr. psiholog Maria Dorina Pașca (Universitatea de Medicină, Farmacie, Știință și Tehnologie „M. Palade”, Târgu Mureș) și Arhim. Prof. univ. dr. abil. Teofil Tia (decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca)

„Prezentul volum se adresează studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor în Teologie care au nevoie să se familiarizeze cu noțiuni de psihologie, cu precădere cu cele care le vor fi de folos în activitatea pastorală (prezentă sau de perspectivă). De mare folos va fi acolo unde există în cadrul universității câte un masterat în domeniul «Psihologie Pastorală», precum cel în «Consiliere Pastorală și Asistență Psiho-Socială» de la Cluj-Napoca. Lucrarea de «îngrijire a sufletului» reclamă astăzi, din ce în ce mai mult, competențe în psihologie. Se pare chiar că, din ce în ce mai mult, în lumea contemporană românească psihologia își asumă o sarcină care revenea în trecut exclusiv teologiei și pastoralei Bisericii: aceea de a vindeca rănile interioare. […] Proclamarea în lumea de astăzi a dimensiunii psihoterapeutice a Tainei Spovedaniei ar încuraja oamenii să-și întâlnească mai des duhovnicul” (Conf. univ. Maria Dorina Pașca, Arhim. Prof. univ. Teofil Tia)

EDITURA RENAȘTEREA

LIBRĂRIE ONLINE; CATALOG EDITORIAL; CĂRȚI ELECTRONICE