Maica Domnului – „zorii Zilei neînsângerate”

Pentru viața spirituală a creștinilor ortodocși, Maica Domnului deține un loc inegalabil. Despre lucrarea ei în iconomia mântuirii ne vorbește în recentul său volum («Maica Domnului – „zorii Zilei neînsângerate”») publicat la Editura Renașterea, Părintele arhimandrit Dumitru Cobzaru, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului. Volumul conține cateheze, conferințe, interviuri și cuvântări despre Maica Domnului, susținute cu diferite ocazii.
Prin titlul «Maica Domnului – „zorii Zilei neînsângerate”», am încercat nădejdea împlinirii promisiunii Mântuitorului: «Părinte, vreau ca acolo unde sunt Eu să fie împreună cu Mine și cei pe care Mi i-ai dat, ca să-Mi vadă slava pe care Tu Mi-ai dat-o; pentru că Tu M-ai iubit mai înainte de întemeierea lumii» (Ioan 17, 24). Se înțelege de la sine, împreună cu Dumnezeu și Maica Domnului. Textele volumului de față acest deziderat îl au, de a da nădejdea dinamică a comuniunii cu Dumnezeu și cu Maica Domnului încă din această lume (Împărăție liturgică, conform Mitropolitului Bartolomeu) și, mai cu adevărat, în Împărăția cerurilor (aurorală și plenară). Preocuparea noastră rămâne rolul implicit și determinant în istoria mântuirii a Născătoarei de Dumnezeu. Pe mărturia inspirată și confirmată a Sfinților Părinți, am încercat, în limitele noastre smerite, să aducem în actualitate și contemporaneitate viața Fecioarei Maria, în momentele cele mai intense, devenirea ei ca Maică a Fiului lui Dumnezeu și implicit a noastră, a întregului neam omenesc, precum și slujirea ei mijlocitoare cât a trăit pe pământ, dar mai ales din slava Veșniciei”. (Arhim. Dumitru Cobzaru)

EDITURA RENAȘTEREA

LIBRĂRIE ONLINE; CATALOG EDITORIAL; CĂRȚI ELECTRONICE