PROF. HADRIAN CONȚIU

ICOANE ALE IUBIRII

Procedee de vindecare a sufletului 2

Adevăratul scop al psihoterapiei ortodoxe nu este slobozirea de patimi, ci dobândirea comuniunii cu Dumnezeu! Am început să discutăm în emisiunile trecute despre metodologia psihoterapiei ortodoxe, abordând pentru început psihoterapia ortodoxă sau tămăduirea bolilor...

Procedee de vindecare a sufletului

  „Dacă eşti teolog, roagă-te cu adevărat; şi dacă te rogi cu adevărat, eşti teolog.” (Evagrie Ponticul)   Am discutat în emisiunea trecută despre metodologia psihoterapiei ortodoxe, abordând, pentru început, psihoterapia ortodoxă sau tămăduirea bolilor...

Psihoterapia ortodoxă sau tămăduirea bolilor sufleteşti

„Omul este cât iubirea, măsura lui e dată de iubirea lui. Iubirea mea, măsura mea?” (Pr. Prof. univ. dr. George Remete, Leacuri contra evlaviei) Am abordat în ultimele săptămâni, parcurgând serii de emisiuni grupate pe teme, în contextul mai larg al discuției noastre...

Logoterapia lui Viktor Frankl și dinamica existențială 4

„Cel care are un de ce pentru care să trăiască poate să suporte aproape orice”  (Friedrich Nietzsche)   Am păstrat acest motto pentru întreaga serie de emisiuni pe care le-am dedicat unei teme speciale și inedite, Logoterapia lui Viktor Frankl și dinamica...

Logoterapia lui Viktor Frankl și dinamica existențială 3

„Cel care are un de ce pentru care să trăiască poate să suporte aproape orice” (Friedrich Nietzsche) Viktor Frankl evidențiază trei căi prin care omul poate găsi un sens în viață: 1, prin muncă (înfăptuire), adică prin ceea ce el numește „viață activă”, prin...

Logoterapia lui Viktor Frankl și dinamica existențială (2)

„Cel care are un de ce pentru care să trăiască poate să suporte aproape orice” (Friedrich Nietzsche) Am păstrat același motto fiindcă, în emisiunea trecută, am început o discuție (interesantă spunem noi) legată de Logoterapia lui Viktor Frankl și dinamica...

Logoterapia lui Viktor Frankl și dinamica existențială (1)

„Cel care are un de ce pentru care să trăiască poate să suporte aproape orice” (Friedrich Nietzsche) Am abordat în emisiunile trecute o temă inedită, Psihoterapia de responsabilizare în viziunea Părintelui Filothei Faros sau riscul de a iubi în psihoterapie. În...

Bolile psihice, mit sau realitate expansivă? (partea a doua)

  „Dacă omul nu are convingeri morale ferme, dacă Biserica nu îl ocrotește de asaltul demonic, riscul de îmbolnăvire psihică se multiplică” (Dr. Dmitri Avdeev)   Dacă în emisiunile precedente, ne-am aplecat, introductiv, asupra unei teme generale Psihoterapia –...

Bolile psihice, mit sau realitate expansivă?

  „Practica psihiatrică, dar și duhovnicească, confirmă că, dacă omul nu are convingeri morale ferme, dacă Biserica nu îl ocrotește de asaltul acesta demonic, riscul de îmbolnăvire psihică se multiplică.” (Dr. Dmitri Avdeev, Psihiatria pentru duhovnici)   În...

Moralitatea psihoterapiei

  „Poate oare orb pe orb să călăuzească? Nu vor cădea amândoi în groapă?” (Evanghelia după Luca 6, 39).   Am încheiat în emisiunea de față abordarea temei Psihoterapia – concept, metodologie și moralitate, în contextul discuției noastre despre Dimensiunea...

Psihoterapia pozitivă și terapia familiei (dr. Nossrat Peseschkian)

  „Raportul şi echilibrul fragil dintre sănătate şi boală creează un continuum al devenirii, o experienţă dinamică plină de sens, care ne provoacă la cunoaştere, evoluţie şi transformare.” (Prof. dr. Iolanda Mitrofan , Psihoterapie)   În emisiunea de față  a fost...

Teorii și metode psihoterapeutice

  „Fiule, dacă eşti bolnav, n’o lua în uşor,/ ci roagă-te Domnului, iar Domnul te va vindeca./ Îndepărtează greşala, păzeşte-ţi mâinile curate/ şi de tot păcatul curăţeşte-ţi inima./ (...) apoi fă-i loc doctorului, căci Domnul l-a făcut,/ şi nu-l îndepărta,...

Dualitatea semantică a noțiunii de psihoterapie

  „Doctorului, pentru slujba lui, dă-i cinstirea ce i se cuvine,/ căci, şi pe el, Domnul l-a făcut./ Că de la Cel-Preaînalt vine tămăduirea/ şi [doctorul] de la rege va primi dar.” (Înțelepciunea lui Isus, fiul lui Sirah [Ecclesiasticul] 38, 1-2)   Este fără...

Cooperarea divino umană ca bază a tămăduirii

  „Timpul suferinței nu este și nu trebuie sa fie un timp al irosirii ci, indiferent de loc şi moment, un timp al înveșnicirii, o cale spre cer.”   Dacă în emisiunea precedentă am discutat despre semnificația pozitivă a suferinței și a bolii, și am abordat...

Semnificația pozitivă a suferinței și a bolii

  „Frate, îngăduie Dumnezeu să ai o strâmtorare, o durere, o suferinţă, o greutate, îngăduie să trăieşti ceva care te copleşeşte până în străfundurile existenţei tale? Este o binecuvântare! Te cercetează Dumnezeu! [...] Oricât te-ai ruga, nu te foloseşti de...

Precaritatea sănătății și lucrarea bolii

  „Când sunt slab, atunci sunt tare” (2 Corinteni 12, 10)   În emisiunile anterioare au fost tratate aspecte legate mai mult de diversitatea şi complexitatea bolilor sufleteşti, geneza patimilor şi nosografia lor, întemeiată pe Sfânta Scriptură şi scrierile...

Mai multe

Despre perioada Triodului

Despre perioada Triodului

Pe parcursul celor zece săptămâni ale perioadei Triodului (denumirea vine de la cartea de cult folosită la strană în aceste săptămâni - Triod, gr. „triodion”, trei ode sau imne, întrucât cântările Utreniei sunt structurate în câte trei cântări), începând cu Duminica...