10 mai – ✝) Izvorul Tămăduirii, Sf. Ap. Simon Zilotul

10 mai – ✝) Izvorul Tămăduirii, Sf. Ap. Simon Zilotul

01 Izvorul Tămăduirii În vremea în care a împărăţit, Leon cel prea Înţelept avea o soţie îmbunătăţită foarte şi sfântă, numele ei fiind Teofana, care s-a sfinţit mai de pe urmă pentru faptele ei cele bune, după cum se vede în Sinaxar, în 16 zile ale lui decembrie....

„Păstorul cel bun” (Vineri, Săptămâna a V-a după Paşti)

„Păstorul cel bun” (Vineri, Săptămâna a V-a după Paşti)

Evanghelia zilei: In 10, 17 – 28 Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: pentru aceasta Tatăl Mă iubeşte pe Mine, pentru că Eu îmi dau viaţa Mea, ca iarăşi s-o iau. Nimeni n-o ia de la Mine, ci Eu de la Mine însumi o pun. Putere am ca s-o pun şi putere am...

Categoria Psalmilor Didactico-Sapiențiali – Psalmul 90 (91)

Categoria Psalmilor Didactico-Sapiențiali – Psalmul 90 (91)

Acest psalm este o mărturie frumoasă despre siguranța celui credincios. Autorul, David cel mai probabil (cu ocazia izbucnirii molimei în Israel, ca urmare a păcatului neascultării – 2 Regi 24), era convins de ajutorul oferit din partea Dumnezeului Savaot, știind că va...

Sfânta Treime. Ce ne spune textul biblic? P1

Sfânta Treime. Ce ne spune textul biblic? P1

Programul de aprofundare a învățăturii biblice „Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură”, susținut de Pr. Prof. Univ. Dr. Stelian Tofană, este difuzat la Radio Renașterea în fiecare zi de marți de la ora 19.00.20.22.

Închinare în duh și în adevăr

Închinare în duh și în adevăr

Înregistrarea ediției din 16 mai 2023 a emisiunii „Împreună-lămuriri pe cale”, în cadrul căreia Părintele Grigorie Foltiș, împreună cu Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din cadrul ASCOR Cluj-Napoca încercă să deslușească înțelesuri ale unor cuvinte...

Poveștile minunate ale României cu Ion Novăcescu (AUDIO)

Poveștile minunate ale României cu Ion Novăcescu (AUDIO)

Ziua de 10 mai a avut și a marcat de-a lungul istoriei evenimente cu înrâuriri definitorii pentru întreaga națiune română. Tocmai din acest considerent, l-am invitat pe istoricul și scriitorul Ion Novăcescu pentru a face o retrospectivă a semnificațiilor profunde ale...

Emisiuni recente