Arătările după Înviere (Sâmbătă, Săptămâna a VII-a după Paşti)

Arătările după Înviere (Sâmbătă, Săptămâna a VII-a după Paşti)

Evanghelia zilei: In 21, 15 – 25 În vremea aceea s-a arătat Iisus ucenicilor Săi, după ce s-a sculat din morţi, şi a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult, decât aceştia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, Tu ştii că Te iubesc. Iisus i-a zis:...

Arătările după Înviere (Sâmbătă, Săptămâna a VII-a după Paşti)

Arătările după Înviere (Sâmbătă, Săptămâna a VII-a după Paşti)

Evanghelia zilei: In 21, 15 – 25 În vremea aceea s-a arătat Iisus ucenicilor Săi, după ce s-a sculat din morţi, şi a zis lui Simon Petru: Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult, decât aceştia? Da, Doamne, i-a răspuns Petru, Tu ştii că Te iubesc. Iisus i-a zis:...

„Ca toţi să fie una” (Vineri, Săptămâna a VII-a după Paşti)

„Ca toţi să fie una” (Vineri, Săptămâna a VII-a după Paşti)

Evanghelia zilei: In 17, 18 – 26 În vremea aceea, ridicând ochii la cer, Iisus a zis: Părinte, precum M-ai trimis pe Mine în lume, şi Eu i-am trimis pe ei în lume. Şi pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine însumi, ca şi ei să fie sfinţiţi în adevăr. Dar nu numai pentru...

Cele cinci medieri cosmice (Joi, Săptămâna a VII-a după Paşti)

Cele cinci medieri cosmice (Joi, Săptămâna a VII-a după Paşti)

Evanghelia zilei: In 16, 23 – 33 Zis-a Domnul către ucenicii Săi: adevărat, adevărat vă spun vouă: orice veţi cere de la Tatăl în numele Meu, vă va da vouă. Până acum n-aţi cerut ni­mic în numele Meu; cereţi şi veţi primi, pentru ca bucuria voastră să fie deplină....

Naşterea duhovnicească (Miercuri, Săptămâna a VII-a după Paşti)

Naşterea duhovnicească (Miercuri, Săptămâna a VII-a după Paşti)

Evanghelia zilei: In 16, 15 – 23 Zis-a Domnul către ucenicii Săi: toate câte are Tatăl sunt ale Mele; de aceea am zis că ia din ce este al Meu, ca să vestească vouă. Peste puţin timp nu Mă veţi mai vedea; apoi peste puţin timp iarăşi Mă veţi vedea, pentru că Eu Mă duc...

Iconomia Duhului Sfânt (Marţi, Săptămâna a VII-a după Paşti)

Iconomia Duhului Sfânt (Marţi, Săptămâna a VII-a după Paşti)

Evanghelia zilei: In 16, 2 – 13 Zis-a Domnul către ucenicii Săi: va veni vremea, când oricine vă va ucide pe voi va crede că aduce astfel slujbă lui Dumnezeu. Şi acestea le vor face pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl, nici pe Mine. Iar acestea toate       le-am...

„Pacea Mea o dau vouă” (Luni, Săptămâna a VII-a după Paşti)

„Pacea Mea o dau vouă” (Luni, Săptămâna a VII-a după Paşti)

Evanghelia zilei: In 14, 27 – 15, 7 Zis-a Domnul către ucenicii Săi: să nu se tulbure inima voastră, nici să se în­fricoşeze. Aţi auzit că Eu v-am spus că Mă duc, dar voi veni la voi. De  M-aţi iubi, v-aţi bucura că v-am spus vouă: Mă duc la Tatăl, pentru că Tatăl Meu...

„Eu şi Tatăl una suntem” (Sâmbătă, Săptămâna a V-a după Paşti)

„Eu şi Tatăl una suntem” (Sâmbătă, Săptămâna a V-a după Paşti)

Evanghelia zilei: In 10, 27 – 38 Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: oile Mele ascultă de glasul Meu şi Eu le cunosc pe ele, şi ele vin după Mine; iar Eu le dau viaţă veşnică şi nu vor pieri în veci şi din mâna Mea nu le va răpi nimeni. Tatăl Meu, care...

„Păstorul cel bun” (Vineri, Săptămâna a V-a după Paşti)

„Păstorul cel bun” (Vineri, Săptămâna a V-a după Paşti)

Evanghelia zilei: In 10, 17 – 28 Zis-a Domnul către iudeii care veniseră la Dânsul: pentru aceasta Tatăl Mă iubeşte pe Mine, pentru că Eu îmi dau viaţa Mea, ca iarăşi s-o iau. Nimeni n-o ia de la Mine, ci Eu de la Mine însumi o pun. Putere am ca s-o pun şi putere am...

Emisiuni recente