Dăruind vei dobândi (Joi, Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii)

Dăruind vei dobândi (Joi, Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mc 12, 38 – 44 Zis-a Domnul către ucenicii Săi: păziţi-vă de cărturarii cărora le place să umble în haine lungi şi să li se închine lumea prin târguri; să stea în cele dintâi scaune în sinagogi şi în locurile cele dintâi la ospeţe; aceştia, care...

„Şema Israel” (Miercuri, Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii)

„Şema Israel” (Miercuri, Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mc 12, 28 – 37 În vremea aceea s-a apropiat de Iisus unul dintre cărturari şi L-a întrebat: care este cea dintâi dintre toate poruncile? Iar Iisus i-a răspuns că cea dintâi dintre toate este aceasta: ascultă Israile, Domnul Dumnezeul nostru este...

Căsătoria a doua (Marţi, Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii)

Căsătoria a doua (Marţi, Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mc 12, 18 – 27 În vremea aceea au venit la Iisus saducheii care zic că nu este înviere şi   L-au între­bat, zicând: Învăţătorule, Moise ne-a lăsat scris că, de va muri fratele cuiva şi-i va rămâne femeia fără copii, atunci fratele lui să ia pe văduvă...

Dinarul Cezarului (Luni, Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii)

Dinarul Cezarului (Luni, Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mc 12, 13 – 17 În vremea aceea căpeteniile preoţilor şi cărturarii au trimis la Iisus pe unii din farisei şi din irodiani, ca să-L prindă în cuvânt. Deci au venit şi I-au zis: Învăţătorule, ştim că eşti omul adevărului şi nu-Ţi pasă de nimeni,...

„Glasul celui ce strigă” (Joi, Săptămâna a XXXII-a după Rusalii)

„Glasul celui ce strigă” (Joi, Săptămâna a XXXII-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mc 11, 27 – 33 În vremea aceea a venit Iisus iarăşi în Ierusalim; şi, când se plimba Iisus prin templu, au venit la Dânsul căpeteniile preoţilor, cărturarii şi bătrânii şi I-au zis: cu ce putere faci acestea? Şi cine Ţi-a dat Ţie puterea aceasta, ca...

Dumnezeu sau mamona (Sâmbătă, Săptămâna a XXXI-a după Rusalii)

Dumnezeu sau mamona (Sâmbătă, Săptămâna a XXXI-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Lc 16, 10 – 15 Zis-a Domnul: cel care este credincios în puţin şi în mult este credincios; şi cel ce este nedrept în puţin şi în mult este nedrept. Deci, dacă n-aţi fost credincioşi în bogăţia nedreaptă, cine vă va încredinţa vouă pe cea adevă­rată?...

Emisiuni recente