Ziua de odihnă (Sâmbătă, Săptămâna întâi a Postului Mare)

Ziua de odihnă (Sâmbătă, Săptămâna întâi a Postului Mare)

Evanghelia zilei: Mc 2, 23 – 28; 3, 1 – 5 În vremea aceea trecea Iisus sâmbăta prin holdele de grâu şi ucenicii Săi, în mersul lor, au început să smulgă spice. Atunci fariseii au zis către Dânsul: vezi, de ce fac sâmbăta ce nu se cuvine? Iar Iisus le-a răspuns: oare,...

Talantul şi dinarul (Vineri, Săptămâna a XXVIII-a după Rusalii)

Talantul şi dinarul (Vineri, Săptămâna a XXVIII-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Lc 20, 19 – 26 În vremea aceea căpeteniile preoţilor şi cu cărturarii căutau să pună mâna pe Iisus, chiar în ceasul acela, dar s-au temut de popor; căci înţeleseseră că despre ei era vorba în pilda aceasta. Atunci ei s-au pus la pândă şi I-au trimis...

Botezul de la Iordan (Miercuri, Săptămâna a XXVIII-a după Rusalii)

Botezul de la Iordan (Miercuri, Săptămâna a XXVIII-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Lc 20, 1 – 8 În vremea aceea, când învăţa Iisus poporul în templu şi propovăduia Evanghelia, au venit preoţii şi cărturarii, împreună cu bătrânii, şi L-au întrebat, zicând: spune nouă, cu ce putere faci acestea, sau cine este cel care Ţi-a dat...

Întâmpinarea Domnului (Luni, Săptămâna a XXVIII-a după Rusalii)

Întâmpinarea Domnului (Luni, Săptămâna a XXVIII-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Lc 19, 37 – 44 În vremea aceea, apropiindu-se Iisus de Ierusalim, la coborâşul Muntelui Măslinilor – toată mulţimea ucenicilor, bucurându-se, a început să laude pe Dumnezeu cu glas mare pentru toate minunile pe care le văzuse, zicând: binecuvântat...

Lucrarea harului (Vineri, Săptămâna a XXVII-a după Rusalii)

Lucrarea harului (Vineri, Săptămâna a XXVII-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Lc 19, 12 – 28 Zis-a Domnul pilda aceasta: un om de neam mare s-a dus într-o ţară depărtată, ca să-şi ia întărire de domn şi să se înapoieze. Şi a chemat pe zece slujitori ai săi, le-a dat zece talanţi şi a zis către ei: neguţătoriţi cu ei până voi...

Evanghelia copiilor (Miercuri, Săptămâna a XXVII-a după Rusalii)

Evanghelia copiilor (Miercuri, Săptămâna a XXVII-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Lc 18, 15 – 17, 26 – 30 În vremea aceea aduceau la Iisus şi copiii, ca să se atingă de ei; iar uce­nicii, văzând aceasta, i-au dojenit. Dar Iisus, chemându-i la Sine, le-a zis: lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia...

Unde se avântă vulturii (Marţi, Săptămâna a XXVII-a după Rusalii)

Unde se avântă vulturii (Marţi, Săptămâna a XXVII-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Lc 17, 26 – 37 Zis-a Domnul: precum a fost în zilele lui Noe, tot aşa va fi şi în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau, se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie şi a venit potopul şi i-a prăpădit pe toţi. Aşijderea, precum a...

Ignatie Teoforul (Vineri, Săptămâna a XXX-a după Rusalii)

Ignatie Teoforul (Vineri, Săptămâna a XXX-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mc 9, 33 – 41 În vremea aceea au venit Iisus şi ucenicii Lui în Capernaum; iar când erau în casă, i-a întrebat pe ei: de ce vă sfădeaţi pe drum? Ei însă au tăcut, fiindcă pe drum se sfădiseră unul cu altul, cine dintre ei să fie mai mare. Atunci...

Samaria (Sâmbătă, Săptămâna a XXVI-a după Rusalii)

Samaria (Sâmbătă, Săptămâna a XXVI-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Lc 9, 57 – 62 În vremea aceea, mergând Iisus pe cale, un om a zis către El: Doamne, eu voi merge după Tine, oriunde Te vei duce. Atunci Iisus i-a zis: vulpile au vizuini şi păsările cerului cuiburi; dar Fiul Omului nu are unde să-şi plece capul. Şi a...

Prețuim familia | Oastea Domnului, la centenar

Prețuim familia | Oastea Domnului, la centenar

Subiectul emisiunii „Oastea Domnului la Centenar” din luna noiembrie este unul generic: „PREȚUIM FAMILIA”. Invitații emisiunii sunt Pr. Prof. Univ. Dr. STELIAN TOFANĂ și Dl. LIVIU BALTĂ - primul invitat, părintele profesor fiind cunoscut radio ascultătorilor noștri ca...

Emisiuni recente