Sâmbătă. Săptămâna a patra a Postului Mare

Sâmbătă. Săptămâna a patra a Postului Mare

Evanghelia zilei: Mc 7, 31 – 37 În vremea aceea, părăsind ţinutul Tirului şi al Sidonului, a venit Iisus spre Marea Galileii în ţinutul Decapolei. Atunci au adus la Dânsul un surd care grăia cu anevoie, şi L-au rugat să-şi pună mâna peste el. Şi, luându-l la o parte...

Intrarea în Ierusalim (Luni, Săptămâna a XXXV-a după Rusalii)

Intrarea în Ierusalim (Luni, Săptămâna a XXXV-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mc 11, 1 – 11 În vremea aceea, când s-a apropiat de Ierusalim şi a venit în Betfaghi şi Betania, lângă Muntele Măslinilor, a trimis Iisus pe doi dintre ucenicii Săi şi le-a zis: mergeţi în satul care este înaintea voastră; şi, cum veţi intra în el,...

Ungerea cu mir (Vineri, Săptămâna a XXXIV-a după Rusalii)

Ungerea cu mir (Vineri, Săptămâna a XXXIV-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mc 14, 3 – 9 În vremea aceea, fiind Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul şi şe­zând la masă, a venit o femeie, având un vas de alabastru cu mir de nard curat, de mare preţ, şi, spărgând vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Dar erau unii...

Semnele sfârşitului (Miercuri, Săptămâna a XXXIV-a după Rusalii)

Semnele sfârşitului (Miercuri, Săptămâna a XXXIV-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mc 13, 24 – 31 Zis-a Domnul către ucenicii Săi: în zilele acelea, după necazul acela, soarele se va întuneca şi luna nu-şi va mai da lumina ei; stelele cerului vor cădea şi puterile cele din ceruri se vor clătina. Atunci vor vedea pe Fiul Omului...

Rugăciunea stăruitoare

Rugăciunea stăruitoare

Evanghelia zilei: Lc 18, 2 – 8 Zis-a Domnul pilda aceasta: într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea şi de oameni nu se ruşina. Era însă în cetatea aceea şi o vă­duvă care venea la el şi-i zicea: fă-mi dreptate faţă de pârâşul meu. Şi n-a voit multă...

Dăruind vei dobândi (Joi, Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii)

Dăruind vei dobândi (Joi, Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mc 12, 38 – 44 Zis-a Domnul către ucenicii Săi: păziţi-vă de cărturarii cărora le place să umble în haine lungi şi să li se închine lumea prin târguri; să stea în cele dintâi scaune în sinagogi şi în locurile cele dintâi la ospeţe; aceştia, care...

„Şema Israel” (Miercuri, Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii)

„Şema Israel” (Miercuri, Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mc 12, 28 – 37 În vremea aceea s-a apropiat de Iisus unul dintre cărturari şi L-a întrebat: care este cea dintâi dintre toate poruncile? Iar Iisus i-a răspuns că cea dintâi dintre toate este aceasta: ascultă Israile, Domnul Dumnezeul nostru este...

Căsătoria a doua (Marţi, Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii)

Căsătoria a doua (Marţi, Săptămâna a XXXIII-a după Rusalii)

Evanghelia zilei: Mc 12, 18 – 27 În vremea aceea au venit la Iisus saducheii care zic că nu este înviere şi   L-au între­bat, zicând: Învăţătorule, Moise ne-a lăsat scris că, de va muri fratele cuiva şi-i va rămâne femeia fără copii, atunci fratele lui să ia pe văduvă...

Emisiuni recente