Psaltirea – Catisma a șaptea

Psaltirea – Catisma a șaptea

PSALMUL 46 Al fiilor lui Core 1. Toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie. 2. Că Domnul este Preaînalt, înfricoșător, Împărat mare peste tot pământul. 3. Supusu‑ne‑a nouă popoare și neamuri sub picioarele noastre; 4. Alesu‑ne‑a nouă...