Categoria Psalmilor Treptelor: Psalmul 121 (122)

Categoria Psalmilor Treptelor: Psalmul 121 (122)

Psalmul acesta este considerat de majoritatea cercetătorilor ca fiind un imn individual de mulțumire, a cărui temă dominantă este Ierusalimul (Sionul). Tocmai de aceea, poemul acesta poate fi înțeles ca fiind o ofrandă adusă Sionului, precum se întâmplă și în alți...

Categoria Psalmilor Treptelor: Psalmul 120 (121)

Categoria Psalmilor Treptelor: Psalmul 120 (121)

Al doilea din cei 15 psalmi ai treptelor era unul deja consacrat pentru evreii celui de-al doilea templu, fiind cântat de pelerinii care se deplasau înspre Ierusalim, cu ocazia celor trei mari sărbători iudaice de peste an: Paștile, Cincizecimea și Sărbătoarea...

Categoria Psalmilor Treptelor: Psalmul 119 (120)

Categoria Psalmilor Treptelor: Psalmul 119 (120)

Acesta este primul psalm al mini-colecției treptelor, cântat probabil de leviți, în picioare, pe cele 15 trepte ale Templului, care duceau de la curtea femeilor spre curtea bărbaților. Cântarea aceasta este o chemare la dialog, un fel de lamentație responsorială....

Categoria Psalmilor Treptelor: Introducere

Categoria Psalmilor Treptelor: Introducere

Începând cu psalmul 119, în Psaltire debutează o categorie aparte de 15 psalmi (119-133), cunoscuți sub diferite denumiri: “cântările ascensiunii, psalmii treptelor, cântările suișului, cântări pentru trepte” etc. Unii exegeți sunt de părere că David a adunat toți...

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 142 (143)

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 142 (143)

Poemul acesta este ultima lamentație individuală a Cărții Psalmilor. Psalmistul David mărturisește faptul că știe Legea lui Dumnezeu, dar în același timp recunoaște că a încălcat-o, păcatul său atrăgând judecata divină. Totuși, deși nelegiurile sale ar trebui să-l...

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 141 (142)

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 141 (142)

Găsim în acest psalm una dintre cele mai profunde rugăciuni adresate Domnului: un apel sfâșietor și mult mai intens decât toate celelalte lamentații. Contextul rostirii acestei implorări vizează persecuția constantă la care a fost supus David de către invidiosul rege...

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 140 (141)

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 140 (141)

Psalmul 140 a dobândit de-a lungul timpului un puternic caracter liturgic. Rugăciunea de cerere a penitentului este comparată cu fumul de tămâie și sunt menționate cele două celebrări de seară de la Templu, cu accentul căzând pe ritul minhah, însoțit de sacrificarea...

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 101 (102)

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 101 (102)

Tonul general al acestui poem este cel al unei lirici de profundă lamentare, iar în ultima parte a rugăciunii orantul trece la strigătul individual al celui care se roagă, bolnav și ars de febră din pricina insultelor vrăjmașilor. La origine, probabil că a fost un...

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 98 (99)

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 98 (99)

Poemul acesta ne introduce în atmosfera cântării liturgice preexilice, închinată regalității lui Dumnezeu, legată de întreg arealul tematic al Legământului. Prin intermediul alianței (ebr. berit) dintre Yahwe și Israel, poporul devine sfânt și transfigurat. Psalmul 98...

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 85 (86)

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 85 (86)

În psalmul acesta de implorare, observăm o trăsătură de bază a Dumnezeului revelat: “bunătatea și iertarea / milostivirea” (ebr. hesed): “Așadar, dacă el va striga către Mine, Eu îl voi auzi, că milostiv sunt Eu” (Ieșirea 22, 27b). Yahwe este capabil ca nimeni altul...

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 56 (57)

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 56 (57)

Acest psalm ține tot de contextul istoric al urmării lui David, când regele invidios Saul căuta să-l omoare, după cum am văzut și în emisiunile trecute. Poemul este unul de natură penitențială, invocându-se mila divină (Yahwe haneni) încă din debutul său. De asemenea,...

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 55 (56)

Categoria Psalmilor de implorare (penitențiali): Psalmul 55 (56)

Psalmul acesta trădează o sinceritate interioară debordantă, poemul pare a fi o lamentație datorită conținutului și atmosferei pe care o presupune, dar și o rugăciune de încredere pentru rezolvarea pe care o implică. Chiar dacă este înconjurat de inamici redutabili,...

Emisiuni recente